Archival Descriptions

Displaying items 1 to 18 of 18
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Луганської області
 1. Управи Ворошиловградської областi окупацiйного перiоду 1942-1943 рр. (об'єднаний архiвний фонд)

  Розпорядження, накази з основної дiяльностi управ; вiдомостi з облiку населення, стягнення податкiв, персонального складу осiб, вивезених до Нiмеччини та залучених до виконання робiт, пов'язаних з будiвництвом оборонних рубежiв; протоколи загальних зборiв мешканцiв населених пунктiв; iнструкцiя про прописку i виписку.

 2. Ворошиловградська обласна комісія сприяння Надзвичайній Державній комісії з установлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників, м. Ворошиловград

  Акти щодо злочинів; зведені відомості, реєстри та акти обліку матеріальних збитків, спричинених німецько-фашистських окупантів на території міста, області. Опитувальні листи громадян, які повернулись з Німечччини

 3. Колекція документальних матеріалів окупаційної влади за 1942-1943

  Накази, розпорядження та об'яви окупаційних установ щодо роботи учбових закладів, здавання зброї, відправлення радянських громадян на роботу у Німеччину. Звернення Російського комітету до командирів та бійців Червоної Армії, до російського народу

 4. Колекція документальних матеріалів (газет і географічних карт), виданих в період тимчасової окупації Ворошиловградської області

  Газета 'Нове життя', яка видавалась у м. Ворошиловграді та у м. Первомайську. Газета 'Ранок', яка видавалась у м. Попасна. Атласи бойових дій, географічні карти на німецькій мові

 5. Житловий відділ Попаснянської міської управи, м. Попасна

  Накази районної земельної управи з основної діяльності, списки працівників відділу і міської бані, заяви громадян про прийом на роботу і звільнення з роботи.

 6. Біловодська районна поліція, с. Біловодськ Біловодського району

  Звернення міського коменданта до населення про здачу зброї. Направлення біржи праці на роботу у районну поліцію. Списки поліцейських

 7. Вiддiл запису актiв громадського стану Iванiвської районної управи, с. Iванiвка.

  Книги реєстрацiї народження, смертi; акти поновлення свiдоцтв про народження та свiдоцтв про шлюб.

 8. Миколаївська поліція, село Миколаївка, Сергівського району

  Списки працівників і службовців, які зареєстровані в поліції, списки і описи майня забраного у комуністів.

 9. Городищенська районна полiцiя с. Городище Ворошиловського району.

  Списки спiвробiтникiв полiцiї, їх сiмей, та громадян, вивезених до Нiмеччини.

 10. Паспортний стiл Алчевської мiської полiцiї, м. Алчевськ

  Списки населення, працiвникiв мiської полiцiї; облiковi картки за алфавiтом, заяви громадян

 11. Паспортний стiл Верхньо-Теплiвської районної полiцiї, с. Верхньо-Тепле.

  Списки населення населених пунктiв, перепис та реєстрацiя, посiмейнi списки

 12. Гарнізонна комендатура, с. Мілове Міловського району

  Посвідчення радянських громадян, які працювали у німецько-фашистських установах с. Мілове

 13. Житловий вiддiл Ворошиловградської мiської управи

  Заяви громадян, акти на одержання квартирних ордерiв, контрольно-вiдбiрковi журнали

 14. Лисичанська районна полiцiя, с. Лисичанськ Лисичанського району

  Заяви громадян до полiцiї про розшук речей, протоколи допитiв

 15. Новосвiтлiвська районна полiцiя, с. Новосвiтлiвка Новосвiтлiвського району

  Списки комунiстiв, громадян, якi мали голуби

 16. Лозово-Павлівський старостат, с. Лозово-Павлівка

  Списки населення с. Заліковка, працівників старостату

 17. Алмазнянський старостат, с. Алмазне

  Довідки про народження та реєстрацію у Алмазнянському старостаті

 18. Управління Марківської районної поліції, с. Марківка

  Документи нарахування заробітної платні