Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Haags Gemeentearchief
 1. Drukkerij Lankhout

  De Duitse bezetter dwong vader en zoon Lankhout, op grond van hun joodse afkomst, in 1941 de directie van de Drukkerij Lankhout te verlaten. Fred. Lankhout heeft in 1942 gepoogd via Zuid-Frankrijk bevrijd gebied te bereiken, maar is tijdens zijn vlucht gepakt en nadien doodgeschoten. De laatste aandeelhoudersvergadering kwam in 1942 bijeen, daarna is Rotterdamse NSB-er Schollaert als Verwalter in de drukkerij geplaatst. Na de Spoorwegstaking in 1944 kwam het bedrijf stil te liggen. Een verslag van de gebeurtenissen bij Drukkerij Lankhout tijdens de Tweede Wereldoorlog is opgenomen in de not...

 2. Hervormde Gemeente Den Haag - Diaconie

  De Diaconie van de Hervormde gemeente in Den Haag was voor de aanvang van de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de opvang van de Joodse vluchtelingen. Na het bombardement op Rotterdam verzorgde de diaconie vluchtelingenkinderen uit Rotterdam. Op12 januari 1942 is het weeshuis gevorderd voor de huisvesting van de Nederlandse Rijksrecherchedienst. Het bestuur bracht de kinderen onder op diverse plaatsen in Den Haag. In het najaar van 1942 werden de weeskinderen geëvacueerd naar kasteel Enghuizen te Hummelo, waar zij tot aan het einde van de oorlog bleven.

 3. Vereniging Het Residentie Orkest

  Het eerst bekende concert van het "Residentie-Orkest" werd op 7 februari 1903 gegeven in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Zwarteweg. Dit kreeg een vervolg in een serie zondagmiddagconcerten in de zaal van Diligentia. Als officiële oprichtingsdatum geldt het concert dat op 20 november 1904 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen plaatsvond. Belangrijk in de ontwikkeling van het orkest was de verzorging van zomerconcerten in de Scheveningse Kurzaal. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 4. Openbare school voor ULO Laan 5, later Bezemstraat 1

  In 1941 bepaalde de Duitse bezetter dat joodse kinderen niet meer in een klas met niet-joodse kinderen mochten zitten. Jonge joodse kinderen mochten vanaf september 1941 alleen nog maar naar de schoolgebouwen aan de Bezemstraat 1-3 of de Duinstraat 10 in Scheveningen. Vanaf 1 december 1942 moesten alle lagere schoolkinderen naar de Bezemstraat.

 5. Koninklijk mannenkoor Die Haghe Sanghers

  Het Koninklijk mannenkoor Die Haghe Sanghers is opgericht in 1917. Het predikaat ‘koninklijk’ dateert van 1946. In 1940 geeft het orkest een concert ten bate van de zwaar gebombardeerde stad Rotterdam tezamen met het Rotte’s Mannenkoor. In 1942 staakt het orkest de uitvoeringen. De zangers gaan verder als als 'koor II' met uitvoeringen in de R.K. kerk aan de Elandstraat.

 6. Gemeentepolitie

  Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren o.a. verslagen, mededelingen, correspondentie, dag- en nachtrapporten, rapportenboeken, arrestantenregisters en processen-verbaal. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 7. Dick Houwaart

  Dick Houwaart deed uitgebreid onderzoek naar Friedrich Weinreb en de Joodse samenleving in Den Haag. Hij publiceerde het boek Weinreb. Een witboek. Friedrich Weinreb (Lemberg (Lviv), Oekraïne,1910 - Zürich, 1988) was een joodse schrijver en econoom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Weinreb een controversiële rol.

 8. Armenraad, sedert 1946 Sociale raad, sedert 1965 Stichting sociale raad

  De Haagse Armenraad werd geïnstalleerd in 1913 en verenigde vele instellingen op het terrein van de armenzorg.

 9. Familie Seeligman-Kolkman

  Stukken afkomstig van mevrouw N. Seeligman-Kolkman, 1927-1971. De familie Seelingman woonde aanvankelijk Gouwestraat 44, vervolgens van Beuningenstraat 57 en tot de evacuatie in de oorlog Van Aerssenstraat 265. Hierna op verschillende adressen in Rijswijk.

 10. Bank van leening, sedert 1939 Gemeentelijke leen- en voorschotbank, sedert 1949 Gemeentelijke kredietbank

  De Gemeentelijke leen- en voorschotbank verstrekte kredieten aan particulieren. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 11. Vereniging inrichting voor ooglijders

  De Vereeniging Inrichting voor Ooglijders werd in 1889 opgericht. Nadat de vereniging grond geschonken had gekregen aan de Tasmanstraat werd hier de kliniek gebouwd.

 12. Maatschappelijk Hulpbetoon/Sociale Belangen

  Zie de geselecteerde inventarisnummers.

 13. Gemeentebestuur 1953-1990

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente.