Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Valkenburg aan de Geul
  1. Archief van de gemeente Valkenburg-Houthem. 1940-1981

    De gemeente Valkenburg-Houthem is in 1982 samengevoegd met de gemeente Berg en Terblijt; onder de nieuwe naam Valkenburg aan de Geul. Het archief van de gemeente Valkenburg-Houthem bevat ook de gedeponeerde archieven van de Distributiekring Valkenburg-Houthem (5.06), van het plaatselijke bureau der Winterhulp Nederland (5.07) en van de compagnie Valkenburg Orde Dienst (5.08) Notulen en besluiten van de gemeenteraad en van het college van B&W worden in de inventaris genoemd onder 3.1 en 3.2. Stukken betreffende het personeel worden in de inventaris vermeld onder 4.2. De bevolkingsregistr...

  2. Archief van het gemeentebestuur van Oud-Valkenburg gevormd onder beheer van de secretaris

    De gemeente Oud-Valkenburg is op 1 oktober 1940 opgegaan in de gemeente Valkenburg-Houthem.Sinds 1982 maakt Oud-Valkenburg deel uit van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Notulen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W worden in de inventaris genoemd in deel I onder A.1-4. Het personeelsdossier wordt aangetroffen in deel I onder B.D.B. Stukken betreffende de bevolkingsregistratie worden vermeld in deel II onder 3.c; 'burgerlijke stand' en 'bevolking'. Met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog kan hier bruikbare informatie worden gevonden.