Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeente Borne
  1. Archief van het gemeentebestuur Borne. 1929-1960

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder I.1 en I.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder II.II vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder II.IV.6 vindt u stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.