Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Centraal Beheer voor Joodse Weldadigheid en Maatschappelijk Hulpbetoon
  1. Archief van De Centrale.

    De organisatie bewaart in elk geval in de vergaderzaal van de Raad van Beheer de kast met daarin het originele Jodenregister van Antwerpen, het steekkaartensysteem aangelegd om de Joodse bevolking van de stad te identificeren. Verder noteren we ook nog één bak met steekkaarten die als toegang fungeerden op de (verloren gegane) dossiers opgesteld door de bezetter in het kader van de Möbelaktion in Antwerpen. Op de steekkaarten staan namen van families en adressen. Er zijn eveneens ingebonden tijdschriften bewaard nl. Hatikwah (jaargang 1920) en Centrale (jaargangen 1953 - heden). Daarnaast v...