Language of Description: Dutch
Language of Description: Slovak
 1. Okresný úrad vo Vranove nad Topľou

  • District Office in Vranov nad Topľou

  Archival fonds contains various documents of the District Office in Vranov nad Topľou which was the regional state administration body. Besided the documents pertaining various spheres of political and economical development fonds contains sources on the persecution of Jewish population in Slovakia during the period 1938-1944. Among others it contains documents pertaining the establishment of Trustees into the enterprises belonging to Jews; documents on so called temporary administration of Jewish households etc. It also contains the documents pertaining the dismissal from public service, v...

 2. Papiers de Paul Van Zeeland.

  In dit bestand zijn vooral de stukken in verband met de Coordinating Foundation for the Relief of Refugees interessant – zie nrs. 898 - 907. Het gaat vooral om algemene stukken zoals briefwisseling (van het secretariaat), verslagen en nota’s, notulen van vergaderingen, boekhoudkundige stukken, statuten, enz. uit de periode 1939-1947. We noteren er onder andere onder nr. 906 rapporten over de situatie van Joodse vluchtelingen in verschillende Europese landen (1939).

 3. Papiers d’Alexandre Delmer.

  In dit bestand vinden we onder nr. 883 het dossier “Juifs, élimination des emplois publics”.

 4. Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 5. Diestel, E

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 6. Weismann, J.J.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 7. Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

 8. Hischfeld, H.M.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 9. Februaristaking 1941

 10. Notities voor het Geschiedwerk

 11. Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming

  aard van de archiefbestanddelen De stukken die betrekking hebben op het Hoger Onderwijs, vormen naast de circulaires van de secretaris-generaal en de overige stukken van de Afdeling Kabinet het belangrijkste deel van het archief. Uitvoerig wordt ingegaan op de hervormingen van de Leidse universiteit, de periode december 1942-april 1943, waarbinnen de studentenarrestaties en de tekenkwestie vielen, en de vorderingen van laboratorium-uitrustingen te Leiden en Delft, Het Voorbereidend Hoger en Middelbaar onderwijs is slechts in geringe mate, het Lager Onderwijs en de diverse inspecties in vrij...

 12. Departement van Sociale Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 13. Bureau Inlichtingen - Hoofdbureau Londen

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 14. Gevangenissen in Nederland

  aard van de archiefbestanddelen De deelcollectie bestaat uit documenten (of kopieën daarvan) betreffende penitentiaire inrichtingen die door de Duitse bezetter zijn gebruikt als gevangenis. De benamingen die indertijd gebruikt werden, zoals strafgevangenis of huis van bewaring, zijn gehandhaafd.

 15. Kindertehuis Bingo

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat diverse mappen met correspondentie van Bing en Goldschmidt, voornamelijk uit de jaren 1933 en 1935. In het archief bevindt zich ook een deel van de administratie van het tehuis, die werd gedaan door Bings echtgenoot, Jerome Benjamins. Daarnaast zijn ook een aantal (joodse) boeken en het naambordje van het tehuis in het archief te vinden.

 16. Flesche, A.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 17. Vorrink, J.J.

 18. Schaepman, C.J.M.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 19. Elte, W.S.H.