Language of Description: Dutch
Language of Description: Polish
 1. Tajna Policja Państwowa. Oddział w Düsseldorfie [Geheime Staatspolizei. Staatspolizeistelle Düsseldorf]

  • akta spraw dochodzeniowych przeciwko Polakom podejrzanym o sabotaż, porzucenie pracy, nielegalne przekroczenie granicy, nienoszenie oznaczenia „P”, utrzymywanie niedozwolonych stosunków z ludnością niemiecką, kontakty z jeńcami wojennymi, słuchanie zagranicznych rozgłośni, przynależność do polskiej konspiracji, wypowiedzi antyniemieckie - akta administracyjne (dokumenty dot. zbiegłych jeńców polskich z Roboczego Batalionu Budowlanego w Essen) - materiały inne (wyroki Sądu Wojennego Rzeszy w sprawach karnych przeciwko Polakom oskarżonym m.in. o szpiegostwo i przygotowania do zdrady stanu)
 2. Papiers de Paul Van Zeeland.

  In dit bestand zijn vooral de stukken in verband met de Coordinating Foundation for the Relief of Refugees interessant – zie nrs. 898 - 907. Het gaat vooral om algemene stukken zoals briefwisseling (van het secretariaat), verslagen en nota’s, notulen van vergaderingen, boekhoudkundige stukken, statuten, enz. uit de periode 1939-1947. We noteren er onder andere onder nr. 906 rapporten over de situatie van Joodse vluchtelingen in verschillende Europese landen (1939).

 3. Papiers d’Alexandre Delmer.

  In dit bestand vinden we onder nr. 883 het dossier “Juifs, élimination des emplois publics”.

 4. Spuścizna rodziny Halperson

  Zespół zawiera m.in..: - listy z Zagłady, - zdjęcia.

 5. Henryk Kroszczor. 1885-1979. Spuścizna

  Spuścizna obejmuje m.in..: - kwerendę do kartoteki budynków gmin żydowskich - publikacje z lat 1970-1979, - materiały do prac o dziejach szpitala im. Bersonów i Baumanów, o Cmentarzu Żydowskim na Okopowej oraz do pracy "Kartki z historii Żydów".

 6. Szymon Datner. 1902-1989. Spuścizna

  Zespół w opracowaniu

 7. Bernard (Ber) Mark. 1908-1966. Spuścizna

  Na zespół składają się m.in.: - oryginalne dokumenty i relacje dotyczące Zagłady zgromadzone przez autora - korespondencja powojenną z instytucjami i osobami prywatnymi - materiały, wycinki prasowe, kwerendy do prac naukowych i publicystycznych - kserokopie dokumentów dotyczących ruchu robotniczego i ruchu oporu w okupowanej Europie - fotografie, - wspomnienia pośmiertne.

 8. Tatiana Berensztajn (1908-1997). Spuścizna

  Spuścizna obejmuje materiały wytworzone przed 1965 r.

 9. Spuścizna rodziny Naimark

  • Kolekcja 62 listów z getta warszawskiego i białostockiego rodziny Dawida Naimarka.

  Kolekcja 62 listów z getta warszawskiego i białostockiego rodziny Dawida Naimarka. W skład kolekcji wchodzą listy do D. Naimarka z kraju i zagranicy.

 10. Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego

  • Archiwum Ringelbluma
  • Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy
  • Oneg Szabat (cryptonime)
  • ...

  RING. I I. Oneg Shabat records – call no. 1-4. II. General studies on the situation of the Jewish population during the war: 1. Plans and drafts of works, questionnaires – call no. 5-22. 2. Oneg Shabat bulletins – call no. 23-38. 3. Studies, scholarly works, reports – call no. 39-70. 4. Autonomous collections: – the “Kalisz letters” – call no. 71-163, – the “Płock letters” – call no. 164-178. III. Warsaw and the Warsaw ghetto: 1. Documents generated by the German authorities and institutions – call no. 179-193. 2. Documents generated by other institutions and organizations – call no. 194-19...

 11. Akta wniosków o tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata złożonych w Dziale dokumentacji odznaczeń Yad Vashem Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie

  • "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". Dział dokumentacji odznaczeń Yad Vashem w ŻIH
  • Files of applications for the title of Righteous among the Nations of the World submitted to the Polish section of Yad Vashem

  Zespół zawiera 2652 teczki personalne osób, które z pomocą oddziału w ŻIH ubiegały się o nadanie tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świat. Zespół otwarty

 12. Związek Żydów Byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem

  • Związek Partyzantów Żydów
  • The Union of Jews - Former Participants in Military Combat against Nazism
  • The Union of Jews - Partisans

  Zespół zawiera: - akta organizacyjne Zarządu Głównego Związku Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem (okólniki, protokoły i sprawozdania, deklaracje i rezolucje, teksty przemówień i artykułów prasowych, akta personalne pracowników, korespondencja); - akta personalne członków Związku Partyzantów Żydów i Związku Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem (wykazy, ankiety zgłoszeniowe, zaświadczenia); - akta personalne osób przedstawianych do odznaczeń państwowych za zasługi w czasie wojny (wykazy, wnioski odznaczeniowe, legitymacje i dyplomy); - akta organizacyjne tereno...

 13. Sąd Społeczny przy CKŻP

  • Sąd Obywatelski przy CKŻP
  • People’s Court affiliated to the Central Committee of the Jews in Poland
  1. Materiały ogólne. 1946-1950: - regulamin Sądu Społecznego przy CKŻP i inne normy pracy Sądu, - protokoły posiedzeń Prezydium Sądu 1946-1949 - dokumenty sekretariatu Sądu - wykazy prowadzonych spraw, - korespondencja sekretariatu Sądu, - zawiadomienia o posiedzeniach Plenum Sądu Obywatelskiego, zaproszenia na posiedzenia plenarne Prezydium Sądu, Obywatelskiego i Koła Obrońców przy Sądzie Społecznym, - wezwania do stawienia się do Sądu Obywatelskiego, - materiały nadesłane do Sądu przez Żydowską Komisję Historyczną, - zaświadczenia, pokwitowania, księgi korespondencyjne, - korespondencja m...
 14. Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce

  • Central Jewish Historical Commission
  1. Ogólne akta organizacyjne 1944-1947: - statuty, rozporządzenia, okólniki, protokoły, plany pracy, - sprawozdania, materiały propagandowe, - akta personalne, - finanse, - korespondencja; 2. Sprawy wydawnicze; 3. Instrukcje, ankiety, kwestionariusze; 4. Materiały historyczne: - zaświadczenia, protokoły, - wykazy osobowe, - inwentarze, - relacje, wspomnienia, - dokumenty, odpisy dokumentów, - opracowania, artykuły, referaty, audycje radiowe; 5. Akta dotyczące Towarzystwa Przyjaciół CŻKH; 6. Archiwa Wojewódzkich Komisji Historycznych 1945-1950: - Katowice, - Kraków, - Warszawa, - Wrocław.
 15. Zbiór pamiętników Żydów

  • Zbiór Pamiętników
  • Collection of memoirs of Holocaust Survivors

  340 pamiętników składa się na obraz losów żydowskich w okresie międzywojennym, w dobie Holokaustu i w pierwszych latach po wojnie. Zawierają relacje z setek gett i obozów niemieckich. Są też jednostkowe pamiętniki z czasów wcześniejszych 1919, 1933-39.

 16. Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady

  • Collection of Holocaust Survivor Testimonies

  7196 jednostkowych przeżyć z: - kilkuset gett na obszarze II Rzeczypospolitej oraz z - setek niemieckich obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów masowej zagłady.

 17. Zbiór fotografii legitymacyjnych ludności żydowskiej w Siedlcach

  Zdjęcia legitymacyjne z Siedlec, 31 osób zidentyfikowanych, bez daty.

 18. Zbiór fotografii ludności żydowskiej w Radomiu do wniosków o ausweisy

  Zbiór fotografii do wniosków o ausweisy w Radomiu oraz 4 wnioski o ausweisy (Antrag auf Ausstellung eines Personalausweises) składane przez Żydów dla Biura Adresowego Zarządu Miasta w Radomiu, marzec 1941.

 19. Rada Żydowska w Modliborzycach

  • Judenrat
  • Jewish Council in Modliborzyce

  Zespół zawiera: - 3 księgi ewidencyjne mieszkańców getta 1940-1942 - księgę wydatków.

 20. Kartoteka Jeńców Wojennych - Żydów z obozu w Lublinie przy ul. Lipowej 7

  • Card File of Jewish Prisoners of War from the camp at 4 Lipowa Street in Lublin

  Kartoteka obozu jeńców żydowskich przy ul. Lipowej 7 z Lublinie zawiera akta 2978 żołnierzy , z fotografiami. Zawiera imienne karty pobytu jeńca w kolejnych obozach, 09.1939-1941 r.