Language of Description: Dutch
Holding Institution: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
 1. Jewish Council for Amsterdam

  The archive consists of correspondence, newsletters and financial documents from the chairmen of the Jewish Council and various departments and bureaus. The documents give insight into German policy and the fate of individual Jews.

 2. Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 3. Diestel, E

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 4. Weismann, J.J.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 5. Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

 6. Hischfeld, H.M.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 7. Februaristaking 1941

 8. Notities voor het Geschiedwerk

 9. Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming

  aard van de archiefbestanddelen De stukken die betrekking hebben op het Hoger Onderwijs, vormen naast de circulaires van de secretaris-generaal en de overige stukken van de Afdeling Kabinet het belangrijkste deel van het archief. Uitvoerig wordt ingegaan op de hervormingen van de Leidse universiteit, de periode december 1942-april 1943, waarbinnen de studentenarrestaties en de tekenkwestie vielen, en de vorderingen van laboratorium-uitrustingen te Leiden en Delft, Het Voorbereidend Hoger en Middelbaar onderwijs is slechts in geringe mate, het Lager Onderwijs en de diverse inspecties in vrij...

 10. Departement van Sociale Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 11. Bureau Inlichtingen - Hoofdbureau Londen

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 12. Gevangenissen in Nederland

  aard van de archiefbestanddelen De deelcollectie bestaat uit documenten (of kopieën daarvan) betreffende penitentiaire inrichtingen die door de Duitse bezetter zijn gebruikt als gevangenis. De benamingen die indertijd gebruikt werden, zoals strafgevangenis of huis van bewaring, zijn gehandhaafd.

 13. Kindertehuis Bingo

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat diverse mappen met correspondentie van Bing en Goldschmidt, voornamelijk uit de jaren 1933 en 1935. In het archief bevindt zich ook een deel van de administratie van het tehuis, die werd gedaan door Bings echtgenoot, Jerome Benjamins. Daarnaast zijn ook een aantal (joodse) boeken en het naambordje van het tehuis in het archief te vinden.

 14. Flesche, A.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 15. Vorrink, J.J.

 16. Schaepman, C.J.M.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 17. Elte, W.S.H.

 18. Limperg, Th.