Language of Description: Dutch
Holding Institution: Gemeente Borsele
 1. Archief van de gemeente Driewegen, 1699 - 1969

  • Gemeente Borsele
  • archief-blok/-1858351805
  • Dutch
  • 1699-1969
  • 1379 inventarisnummers

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-37 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 818-854 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 924-983 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. Bij de herindeling van gemeenten, per 1 januari 1970, besloot men bij de gemeente Borsele, om twee oude gemeentesecretarissen, die weldra met pen...