Language of Description: Multiple
Language of Description: Ukrainian
 1. Міське статистичне бюро Сімферопольського міського управління, м. Сімферополь, Крим

  Місячні зведені статистичні звіти і огляди стану господарства міста Сімферополь по всіх галузях

 2. Канцелярія німецького коменданта Керченського порту, м. Керч, Крим

  Зведення про євреїв, страчених німцями. Списки робочих порту. Копії посвідчень, наданих комендантом порту

 3. Біржа праці Керченського міського управління, Крим

  Картотека мешканців міста Керч, що враховані. Списки співробітників біржі праці

 4. Феодосійська міська управа, Крим

  Друковані розпорядження Німецького командування і управи. Накази управи з особового складу. Господарське листування управи. Список особового складу 4 винищувального взводу. Звіти про роботу відділів міської управи. Списки співробітників міської управи і ремісників міста.

 5. Кримська республіканська надзвичайна комісія з встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників і їх спільників і нанесених ними збитків громадянам, колгоспам і громадським організаціям, державним підприємствам і установам Кримської АРСР, м. Сімферополь Кримської АРСР

  Акти про злочини, скоєні німецько-фашистськими загарбниками. Список громадян, страчених, насильно угнаних і добровільно поїхавших до Німеччини, німецько-фашистських злочинців, листи и списки військовополонених концтабору в м. Джанкої. Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками в містах і районах Криму

 6. Запорізька обласна комісія по сприянню в роботі Надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям і державним підприємствам, м. Запоріжжя Запорізької області

  • Zaporizhzhia Regional Commission for assistance to Extraordinary State Commission on Establishment and Investigation of the Crimes committed by the German-Fascist Invaders and their Accomplices, city of Zaporizhzhia
  • Запорожская областная комиссия по оказанию содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК), г. Запорожье Запорожской области

  Вибрані справи з фонду, які стосуються безпосередньо злочинів німецької окупаційної влади проти цивільного населення області: Спр. 3. Протоколы опроса, свидетельские показания, акты о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Запорожья, списки расстрелянных и угнанных в Германию по Запорожью. 1943-1944. 308 арк. Спр. 4. Доклад о злодеяниях немецко-фашистских оккупационных властей на территории Запорожской области. 58 арк. Спр. 7. Акты о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в районах области. 1943-1944. Спр. 9. Доклад о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков ...

 7. P-192

  Книга обліку платників податків.

 8. Станіславська міжокружна каса соціального забезпечення, м. Станіслав, дистрикту Галичина.

  Статут, циркуляри, розпорядження генерального губернаторства, головної каси у Варшаві про облік робітників та службовців, надання їм матеріальної та медичної допомоги, внутрішній розпорядок роботи кас і їх філій; фінансові звіти про надходження та використання коштів у касах соцзабезпечення; анкети установ, кооперативів, артілей, підприємств Станіславського округу; листування з касами і їх філіями, установами, організаціями та підприємствами з питань надання матеріальної та медичної допомоги, прийом, звільнення та облік робітників та службовців.

 9. Прокуратура Коломийського окружного суду, м. Коломия, дистрикту Галичина

  Звинувачувальні акти, копії рішень суду, донесення правоохоронних органів; справи прокурорського нагляду по звинуваченню осіб у вбивствах, крадіжках, махінаціях, привласненні чужого майна, підробці документів та ін.

 10. Сільські управи Херсонщини (ОАФ)

  • Village boards of Kherson region (joint collection)

  Великоолександрівський район, Борозенська сільська управа. Спр. 3. Документи (розпорядження, обіжники, відомості, списки) про стягнення податків з населення; список громадян по сільуправі 1922-1924 років народження. 1941-43. 126 арк. Спр. 4. Відомості про кількість населення по сільуправі; акти, списки інвентаризації майна місцевих установ і організацій. 1942-43. 82 арк. Новогригор'ївська сільська управа. Спр. 9. Накази, розпорядження, вказівки Великоолександрівського гебітскомісара про перепис населення, роботу кустарних промислів, встановлення «нового порядку», стягнення митних зборів, пе...

 11. Херсонська міська надзвичайна комісія по розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників на території м. Херсона, Херсонської області

  • Kherson City Extraordinary Commission to Investigate the Crimes of the German-Fascist Invaders in the Territory of the City of Kherson, Kherson Region

  Спр. 2. Материалы о злодеяниях, нанесенных немецко-фашистскими захватчиками. Акты на расстрелянных. 1944. 197 арк. Спр. 4. Списки советских граждан, насильственно угнанных в Германию. 1944. 64 арк. Спр. 5. Списки граждан, расстрелянных и угнанных в Германию (со слов граждан). 1944. 131 арк. Спр. 6. Списки погибших партизан и граждан Херсона во время оккупации. 1945. 9 арк. Спр. 7. Акт об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими захватчиками Херсону и сведений по учету ущерба. Список граждан Херсона, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в период временной оккупации. 1947. 40 арк. Спр...

 12. Комісар м. Херсона (штатскомісар), м. Херсон, Миколаївської області

  • Kherson Stadtkommissar, City of Kherson

  Справи, які містять відомості про організацію окупаційного апарату, політику народонаселення та Голокост: Спр. 1. Циркуляры Николаевского генерального комиссариата обб использовании военнопленных на работе, устройстве лагерей. 1941. 4 арк. Спр. 2. Месячные отчеты городского комиссара о политическом состоянии и работе служащих аппарата. 1941. 15 арк. Спр. 3. Сводки о наличии рабочих на предприятиях города, о количестве населения в селах Херсонского района, данные об урожае зерновых. 1941. 5 арк. Спр. 8. Циркуляры Николаевского генерального комиссара о вербовке и угоне советских граждан в раб...

 13. Херсонський окружний комісар (гебітскомісар), м. Херсон, Миколаївської області.

  • Kherson Gebietskommissar, City of Kherson

  Опис № 1 містить 229 справ, опис № 2 – 64 справ. Вибрані справи опису № 1 містять відомості про окупаційний режим, політику народонаселення та Голокост: Спр. 1. Приказы, циркуляры и инструкции имперского министра Украины о структуре управленческого аппарата в оккупированных восточных районах, об учете награбленного имущества, о порядке приема на работу женщин и граждан национальной помеси и др. Проект структуры Херсонского городского комиссариата. Список молодежных руководителей. 1941-1943. 98 арк. Спр. 2. Приказы и циркуляры Николаевского генерального комиссара и переписка с ним об условия...

 14. Генеральний комісар, м. Миколаїв.

  Розпорядження, укази, повідомлення, приписи генерального комісара округу з питань роботи земельних управлінь, списки працівників управлінь та землемірів, повідомлення комісарів Долинського, Олександрівського, Новомиргородського округів та комісарів міст Херсона, Первомайська, Вознесенська, Кіровограда, Миколаєва про роботу земельних управлінь, відомості про стан доріг в окрузі, приписи рейсхкомісара про діяльність німецьких шкіл, листування з рейсхкомісаром про організацію курсів землемірів та техніків, карти області.

 15. Комісія по розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників на території Іванівського і Нижньосірогозького районів, Херсонської області

  • Commission to Investigate the Crimes of the German-Fascist Invaders in the Territory of the Ivanovka and Nizhne Serogozy District, Nizhne Serogozy (Kherson Region)

  Справи з фонду, які містять відомості про окупаційний режим та Голокост: Cпр. 1. Протоколы, акты по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, списки граждан, насильно угнанных в Германию и заявления граждан председателю комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 1944. 204 арк. Спр. 2. Акты о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов на территории Ивановского района. 1944. 93 арк. Спр. 4. Акты о расследовании злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории колхоза «Шлях хлібороба» Новоалександровского сельсовета Нижнесерогозского района; списки ар...

 16. Херсонський горком Коммуністичної партії України

  • Kherson City Committee of the Communist Party of Ukraine
  • Khersonskyi gorkom Komunystychnoi partii Ukrainy

  Вибрані справи з опису 2, які можуть містити відомості про окупаційний режим та Голокост: Спр. 6. Переписка по расследованию деятельности участников партизанского и подпольного движения в городе Херсоне в период немецко-фашистской оккупации. 1944. 6 арк. Спр. 7. Переписка с органами НКГБ по спецпроверке лиц, оставшихся на временно-оккупированной территории. 1944. 32 арк. Спр. 46. Переписка с органами МГБ по спецпроверке лиц, оставшихся на временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории. 1945. 49 арк. Спр. 49. Письмо трудящихся Херсонщины командиру 49 гвардейской стрелков...

 17. Документи учасників Великої Вітчизняної війни

  • Documents of the participants of the Great Patriotic War
  • Dokumenty uchasnykiv Velykoi Vitchiznianoi viiny

  Особисті документи (автобіографії, посвідчення, характеристики, довідки та ін.) Героїв Радянського Союзу, учасників бойових дій. Описання подвигів Героїв Радянського Союзу. Спогади про бойові дії ІІ Кінної Армії, про перебування на примусових роботах у Німеччині. Спогади про участь у бойових діях, діяльність підпільних організацій на території області в роки війни, колекція листів з фронту, фронтові фотографії ветеранів війни. Документи про святкування річниць визволення населених пунктів області. Вибрані справи з фонду можуть містити відомості про окупаційну політику та Голокост: Спр. 16. ...

 18. Письмові роботи учнів шкіл Херсонської області 'Що я пережив під час окупації'.

  Контрольні роботи учнів 7-9 класів шкіл Херсонської області (Бериславького, Великоолександрівського, Генічеського, Голопристанського, Горностаївського, Іванівського, Нижньосірогозького, Сиваського, Скадовського районів, шкіл № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20 м. Херсона) на тему 'Що я пережив під час окупації'.

 19. Осипенківська районна комісія по сприянню в роботі Надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям і державним підприємствам, м. Осипенко Запорізької області

  • Osypenko District Commission for assistance to Extraordinary State Commission on Establishment and Investigation of the Crimes committed by the German-Fascist Invaders and their Accomplices, town of Osypenko
  • Осипенковская районная комиссия по оказанию содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР

  Справи фонду містять: - Акти про вбивства громадян єврейської національності в м. Осипенко (нині м. Бердянськ) та Осипенківській сільраді, - списки розстріляних громадян м. Осипенко із зазначенням національності, віку, дати і обставин загибелі за 1941-1943 рр.

 20. Нововасилівська районна комісія по сприянню в роботі Надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям і державним підприємствам, с. Нововасилівка Нововасилівського району Запорізької області

  • Novovasylivka District Commission for assistance to Extraordinary State Commission on Establishment and Investigation of the Crimes committed by the German-Fascist Invaders and their Accomplices, village of Novovasylivka
  • Ново-Васильковская районная комиссия по оказанию содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР

  Спр. 2. Акты о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов. 1944. 29 арк.