Language of Description: Multiple
Language of Description: Ukrainian
 1. Вінницький міський касаційний суд при Вінницькому окружному комісарі (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця

  Оп. 1, спр. 18, 24, 28, 43, 45, 90, 91, 102, 139 та ін.- типові, однорідні комплекси документів, що являють собою кримінальні та цивільні справи, розглянуті касаційним судами при окружному комісаріаті. Це, зокрема, скарги євреїв: на відчуження будинків, пограбування майна тощо. В позовах висвітлюються обставини, за яких чинилася шкода. Група цивільних справ свідчить про штрафування євреїв, які вчасно не звільнили помешкання й не переселилися до визначених окупаційною владою районів, не внесли своєї частки коштів у накладену останньою контрибуцію. Є група цивільних справ майнового характеру:...

 2. Вінницький міський мировий суд Вінницького окружного комісаріату (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця

  Оп. 1 спр. 34, 137, 1123, 1133, 1351, 1464, 1554, 1618, 1706, 1708, 1793, 1841, 1846, 1866, 1966, 2142, 2200, 2221, 2244, 2254, 2298, 2320, 2332, 2418, 2773 - типові, однорідні комплекси документів, що являють собою кримінальні та цивільні справи, розглянуті мировим судом при окружному комісаріаті. Зокрема, скарги євреїв: на відчуження будинків, пограбування майна тощо. В позовах висвітлюються обставини, за яких чинилася шкода. Група цивільних справ свідчить про штрафування євреїв, які вчасно не звільнили помешкання й не переселилися до визначених окупаційною владою районів, не внесли своєї...

 3. Вінницький окружний комісар (гебітс-комісар) (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця

  Спр. 4-8, 15, 17, 19, 20, 23 містять постанови, розпорядження, накази, що спрямовані на управління підлеглими територіями і, зокрема, на єврейське населення м. Вінниці та округи. Документи містять відомості щодо: накладання контрибуцій, експлуатацію єврейської праці, її оплату, підвищений податковий тиск, вимогу носити на одязі відмінні знаки у вигляді пов’язок та нашивок із зображенням шестикутної зірки, примусове переселення до ізольованих районів населених пунктів

 4. Хронологічні довідки про тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Вінницької області та визволення їх Радянською армією (колекція)

  Окремі справи містять відомості про переслідування та вбивства єврейського населення: Оп. 1, спр. 15. Комсомольський район: арк. 6 містить, зокрема, відомості про розстріл єврейського населення м. Комсомольськ. Оп. 1, спр. 18. Липовецький район: арк. 6-7 містять, зокрема, відомості про переслідування та вбивства євреїв Липовця. Оп. 1, спр. 22. Мурованокуриловецький район: арк. 16 містить відомості про розстріл єврейського населення Мурованих Курилівців; арк. 19 містить відомості про загибель єврейського насеення у с. Бахтин Мур-Куриловецького району. Оп. 1, спр. 30. Самгородокський район: а...

 5. Брацлавська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Брацлав

  Окремі справи містять відомості щодо переслідувань євреїв: Оп. 1, спр. 6. Значна частина справи містить списки та відомості на майно, яке було конфісковано у євреїв Брацлава.

 6. Дзюньківська сільська управа (періоду німецько-фашистської окупації), с. Дзюньків Плисківського району

  Накази райуправи; документи про набір робочої сили та відправлення до Німеччини; списки платників податків. Деякі справи містять документи щодо переслідувань євреїв: Оп. 1, спр. 1. Розпорядження райуправи м. Плисків старості с. Дзюньків надати списки євреїв, які мешкають у селі; розпорядження райуправи м. Плисків до старости с. Дзюньків сприяти у зібрані розкраденого єврейського бондарського інструменту та передати його до Плисківського промкомбінату. Оп. 1, спр. 2. Наказ райуправи м. Плисків до старости с. Дзюньків про збір з кожного єврейського двора кольорових металів у обсязі 32 кг у дв...

 7. Наказнянська сільська управа (періоду німецько-фашистської окупації), с. Наказне Плисківського району

  Накази райуправи; протоколи загальних зборів; відомості про збирання врожаю, заготівлю сільгоспродуктів; з обліку трудоднів; відомості кількість землі в сільському господарстві села; прибутково-видаткові ордери; списки мешканців села; списки осіб, вивезених на роботу до Німеччини. Деякі справи містять документи стосовно переслідувань євреїв: Оп. 1, спр. 2. Лист гебітскоміссара районному голові м. Плисків та старості с. Наказне з відмовою надати для ремонту єврейський будинок.

 8. Барашівська сільська управа, с. Бараші Житомирського району

  Спр. 1. Містить, зокрема, розпорядження Барашівської районної управи до старости с. Барашівка скласти та надати до районної управи списки єврейського майна, яке лишилося в селі.

 9. Бердичівська міська управа, м. Бердичів Житомирської області

  Спр. 2 містить: - Наказ гебітскомісара у Бердичеві головам міської управи Бердичева та районних управ Бердичева, Андрушівки та Янушполя від 27 листопада 1941 р. про стягування податку з єврейського населення. - Наказ гебітскомісара у Бердичеві головам міської управи Бердичева та районних управ Бердичева, Андрушівки та Янушполя від 20 січня 1942 р. про носіння євреями розпізнавальних знаків. - Наказ міського управління м. Бердичів від 21 січня 1942 р. про те ж саме. - Наказ гебітскомісара у Бердичеві головам міської управи Бердичева та районних управ Бердичева, Андрушівки та Янушполя від 20 ...

 10. Житомирська обласна комісія зі встановлення збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни, м. Житомир

  Наступні справи містять відомості про переслідування та вбивства єврейського населення: Оп. 1. Спр. 2. Доклад об итогах работы Житомирской областной комиссии по учету ущерба и расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками на территории Житомирской области, б. д., 78 арк. Спр. 3. Докладная записка «Об итогах учета ущерба и расследовании злодеяний немецко-фашистских захватчиков по Житомирской области», 1944 г., 29 арк. Спр. 4. Доклад «Об итогах работы Житомирской областной комиссии по учету ущерба и расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистск...

 11. Ярунська районна управа, м. Ярунь Житомирської області

  Спр. 1. Протоколы общих собраний жителей сел Ярунского района об избрании членов сельуправ и правлений общественных хозяйств, 23 июня — 18 августа 1941 г., 32 арк. Арк. 4 - розпорядження районної управи сільським управам про реєстрацію єврейського населення.

 12. Редакція газети «Голос Волині», м. Житомир

  Оп. 1 Спр. 3. Ведомости на выплату заработной платы рабочим и служащим редакции газеты «Голос Волыни» и выплату гонорара корреспондентам газеты за октябрь 1941 года, 7 октября — 11 ноября 1941 г., 811 арк. Спр. 4. Ведомости на выплату заработной платы рабочим и служащим редакции и типографии газеты «Голос Волыни» и выплату гонорара корреспондентам газеты за октябрь — ноябрь месяцы 1941 года, октябрь — декабрь 1941 г., 989 арк. Спр. 10. Переписка с генералкомиссариатом и гебитскомиссариатом по хозяйственным и организационным вопросам. Ежедневные сводки Верховного командования вооруженными си...

 13. Житомирский генерал-комиссариат, г. Житомир

  Наступні справи містять відомості про організацію окупаційного адміністративного і силового апарату, а також про антиєврейську політику: Оп. 1 • Спр. 1. Распоряжения о переводе полицаев, приговоры, 28 октября 1942 г. — 21 октября 1943 г., 54 арк. • Спр. 2. Отчеты районных и окружных организаторов о работе на местах и структура организации ОУН, 31 июля 1941 г. — 25 марта 1943 г., 179 арк. Спр. 3. Донесения Ковальского М., Виньгаловой Н., Арендт М., Гринасевича М., Ставиченко М., Шерия В., Ветвицкого С. и Кулицкого А., 9 декабря 1941 г. — 24 февраля 1942 г., 28 арк. • Спр. 5. Списки повешенны...

 14. Житомирське обласне управління

  Список особового складу статистичного відділу Житомирської управи та заяви на працеувлаштування, особові справи вчителів, постанови облуправління про організацію поліції, про порядок запису актів громадського стану, інструкції про перепис населення, худоби, протоколи зборів статбюро, відомості про стан озимих, про наявність землі в громадських господарствах області, копії атестатів та свідоцтв вчителів, списки промислових підприємств області, населених пунктів області, екзаменаційних запитів для навчальних закладів, учбові плани та звіти про роботу шкіл. Окремі справи містять відомості про ...

 15. Районні управи Херсонщини (Об'єднаний архівний фонд)

  • District Boards of Kherson Region (Joint Archival Fund)

  Selected files may contain information about occupation policy of population and the Holocaust: Berislav district board. File 1. Data about population in rural areas; information about the movement of goods, payroll and financial aid. 1941-1942. 93 pages. File 2. Information on the registration of the population. 1941-1942. 30 pages. File 9. Lists of village elders, police officers and their families, farm managerial stuff, former kulaks, who returned to farms. 1944. 14 pages. Genichesk district board. File 13. Correspondence between Rykivsk village board and the heads of rural communities ...

 16. Претура Біляївського району, с. Білявка Біляївського р-ну Одеської області.

  • District Pretura, Beliaevka District, Village of Beliaevka (Ovidiopol’ County)

  The fonds’ inventories are systematized according to the structural-chronological principle. Included are directives, instructions, and orders of the Romanian civilian and military authorities on restrictive measures regarding Jews located in the territory of Transnistria. A significant number of documents concern Jews located in ghettos and labor camps. Documents of the Romanian authorities regarding the conscription of Jews into forced labor include copies of orders of the governor and official correspondence with prefectures and preturas on procedures for the payment of Jewish labor (f. ...

 17. Collection of house register books of the house management at the housing department of Simferopol city administration

  • Колекція будинкових книг домоуправлінь міського житлового відділу Симферопольського міського управління

  Books contain listing of city dwellers registered in each street of the city of Simferopol. Books of 1941 contain names of Jewish dwellers as well.

 18. Kerch city council

  Inventory 1 – 37 files. File 1. Enactments. November – 16 December 1941. 2 pages. File 2. Printed materials. Enactments and directives of the city council and police. 1 November – 10 December 1941. 26 pages. File 3. Printed enactments and orders of Kerch city council and police. 1941. 18 pages. File 4. Notebook of registry of the outgoing papers of the Kerch city council No. 1-2. 1941. File 5. Notebook of registry of the outgoing papers of the Kerch city council No. 3. 1941. File 6. Notebook of registry of the outgoing papers of the Kerch city council No. 4. 1941. File 13. Lists of employee...

 19. Statistical Bureau of Simferopol City Council

  • Городское статистическое бюро Симферопольской городской управы

  The following files contain statistical information about Jewish and Krymchak population of Simferopol and the Crimea during the Nazi occupation: File 1. Statistical reports for November and December 1941. File 2. Statistical reports for January 1942. File 3. Statistical reports for February 1942. File 4. Statistical reports for March 1942. File 5. Statistical reports for April 1942. File 6. Statistical reports for May 1942. File 7. Statistical reports for June 1942. File 8. Information on the age and gender composition of the population of Simferopol and its suburbs. 01.12.1941 – 01.01.194...

 20. Office of German commandant of Kerch harbor

  • Канцелярия немецкого коменданта Керченского порта

  File 1. Information about the Jews shot by the Germans, with the names, addresses and their apartments (in Russian and German). 1941. File 2. Lists of workers and copies of the identification papers issued by the commandant of Kerch harbor (in German, translations into Russian are available). 1941.