Language of Description: Multiple
Language of Description: Ukrainian
 1. Вінницька обласна комісія сприяння роботі Надзвичайної державній комісїї по встановленню і розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам та установам СРСР

  Постанови, інструкції РНК СРСР, Надзвичайної державної комісії, об'єднаного засідання бюро Вінницького обкому КП(б)У та облвиконкому; протоколи виробничої наради обласної комісії; довідки, доповідні записки Вінницької обласної комісії про збитки завдані грома-дянам, колгоспам, громадським організаціям, підприємствам; акти, реєстри актів районних комісій; реєстри, зведені відомості про збитки в районах області; заяви, списки громадян ви-везених на примусові роботи до Німеччини

 2. Фільтраційні, архівно-слідчі і спостережні справи, трофейні документи, передані з відомчого архіву обласного управління СБУ

  Документи фонду складаються з кількох типів справ. 1. Фільтраційні справи (51531 справа). Фільтраційна справа є комплексом документів, що становить особову справу депортованого з Німеччини: протоколи допитів, опитувальні листи, анкети, листування з приводу отримання інформації про життя та діяльність депортованого. Серед вивезених на примусові роботи до Німеччини були і євреї – підлітки, юнаки і дівчата, які за допомогою підробних документів, під іншими прізвищами врятувалися від акцій знищення єврейського населення і потрапили на територію Рейху. Виявлено 38 фільтраційних справ євреїв, вив...

 3. Балківський жандармський пост Могилівського жандармського легіону (періоду німецько-фашистської окупації), с. Балки Барського району

  Серед заяв про отримання дозволу на в’їзд до Могилева-Подільського через контрольно-пропускний пункт Балки - звернення від євреїв-утікачів з німецької території [оп. 1, спр. 1].

 4. Підпільні організації, партизанські загони періоду Великої Вітчизняної війни на Вінниччині (1941–1944 рр.)

  Тема участі євреїв у антинацистському підпіллі знайшла відображення в різних категоріях документів, починаючи зі списку комуністів, залишених партійними органами, органами НВС УРСР, органами держбезпеки УРСР для налагодження підпільної роботи в тилу ворога. За цими документами, зі 150 осіб, залишених в області 12 були євреями [оп. 1, спр. 42, арк. 3–21]. Такі ж свідчення можна простежити і в переліку громадян, залишених місцевими органами держбезпеки на території Вінницької області в тилу ворога з індивідуальним диверсійно-розвідувальним завданням. До переліку внесені 13 євреїв [оп. 1, спр....

 5. Колекція спогадiв та свiдчень колишнiх в'язнiв гетто й концтаборiв, остарбайтерів

  Колекція почала створюватися у 1997 р. як комплекс документів усної історії. Вона зафіксована в документах на паперовій основі, у фото-, аудіо- та відеодокументах. Були взяті близько 500 інтерв’ю колишніх в’язнів єврейських гетто та концтаборів. Окремий блок документів – підготовлені за різними джерелами списки колишніх в’язнів гетто та робочих таборів, розглянуті та затверджені органами влади і місцевого самоврядування перелік поховань жертв масових акцій знищення єврейського населення, фотографії жертв, описи пам’ятників. Наявний комплекс документів з питань народної творчості у єврейськи...

 6. Архівна колекція документів з історії краю (Вінницька область)

  У низці справ колекції містяться документи про переслідування та масове знищення єврейського населення під час німецько-румунської окупації, фотокопії документів про підготовку до переселення євреїв у гетто, оголошення німецької і румунської окупаційної влади про податки і контрибуції, що накладалися на єврейське населення міст Вінниці, Жмеринки, Гайсина, Могилева-Подільського, фотографія ексгумації могили розстріляного єврейського населення м. Хмільника та ін. [оп. 1, спр. 141, арк. 1, 12, 19, 32]. Зберігаються копії хронологічних довідок про нацистську окупацію населених пунктів Вінницько...

 7. Архів та зібрання рукописів Кабінету єврейської культури Академії Наук УРСР

  Наявні: зібрання рукописів; документи та матеріали фольклорного відділу: зібрання єврейських народних пісень, розповідей, прислів’їв та приказок, афоризмів, анекдотів, жартів; єврейський радянський антирелігійний фольклор; вирізки з періодичних видань з публікаціями про єврейську народну творчість, та архів: протоколи виробничих нарад; списки співробітників Кабінету; матеріали про роботу відділу зі збирання матеріалів про Велику Вітчизняну війну (1947); матеріали до збірника «Еврейское народное творчество дней Великой Отечественной войны» (1948–1949); спогади про життя єврейського населення...

 8. Житомирське обласне управління

  Список особового складу статистичного відділу Житомирської управи та заяви на працеувлаштування, особові справи вчителів, постанови облуправління про організацію поліції, про порядок запису актів громадського стану, інструкції про перепис населення, худоби, протоколи зборів статбюро, відомості про стан озимих, про наявність землі в громадських господарствах області, копії атестатів та свідоцтв вчителів, списки промислових підприємств області, населених пунктів області, екзаменаційних запитів для навчальних закладів, учбові плани та звіти про роботу шкіл. Окремі справи містять відомості про ...

 9. Бердичівська міська управа, м. Бердичів Житомирської області

  Спр. 2 містить: - Наказ гебітскомісара у Бердичеві головам міської управи Бердичева та районних управ Бердичева, Андрушівки та Янушполя від 27 листопада 1941 р. про стягування податку з єврейського населення. - Наказ гебітскомісара у Бердичеві головам міської управи Бердичева та районних управ Бердичева, Андрушівки та Янушполя від 20 січня 1942 р. про носіння євреями розпізнавальних знаків. - Наказ міського управління м. Бердичів від 21 січня 1942 р. про те ж саме. - Наказ гебітскомісара у Бердичеві головам міської управи Бердичева та районних управ Бердичева, Андрушівки та Янушполя від 20 ...

 10. Барашівська сільська управа, с. Бараші Житомирського району

  Спр. 1. Містить, зокрема, розпорядження Барашівської районної управи до старости с. Барашівка скласти та надати до районної управи списки єврейського майна, яке лишилося в селі.

 11. Оперативно-статистична звітність КГБ УРСР

  • Спр. 48. Со сведениями об агентурной и следственной работе за 1941 год (приложение- диаграмма). • Спр. 49. Со сведениями об агентурно-оперативной работе за 1942 год. • Спр. 50. Со сведениями об оперативно-следственной работе за I-е полугодие 1943 года. • Спр. 51. Со сведениями об оперативно-следственной работе за 1943 год. • Спр. 53. Со сведениями по Ф-1 о результатах оперативно-следственной работы за 1944 год (справка). • Спр. 57. Со сведениях о результатах оперативно-следственной работы за 1945 год (справка и обзор о работе). • Спр. 58. Со сведениями об агентурно-следственной работе за ...

 12. Районні управи Херсонщини (Об'єднаний архівний фонд)

  • District Boards of Kherson Region (Joint Archival Fund)

  Selected files may contain information about occupation policy of population and the Holocaust: Berislav district board. File 1. Data about population in rural areas; information about the movement of goods, payroll and financial aid. 1941-1942. 93 pages. File 2. Information on the registration of the population. 1941-1942. 30 pages. File 9. Lists of village elders, police officers and their families, farm managerial stuff, former kulaks, who returned to farms. 1944. 14 pages. Genichesk district board. File 13. Correspondence between Rykivsk village board and the heads of rural communities ...

 13. Претура Біляївського району, с. Білявка Біляївського р-ну Одеської області.

  • District Pretura, Beliaevka District, Village of Beliaevka (Ovidiopol’ County)

  The fonds’ inventories are systematized according to the structural-chronological principle. Included are directives, instructions, and orders of the Romanian civilian and military authorities on restrictive measures regarding Jews located in the territory of Transnistria. A significant number of documents concern Jews located in ghettos and labor camps. Documents of the Romanian authorities regarding the conscription of Jews into forced labor include copies of orders of the governor and official correspondence with prefectures and preturas on procedures for the payment of Jewish labor (f. ...

 14. Collection of house register books of the house management at the housing department of Simferopol city administration

  • Колекція будинкових книг домоуправлінь міського житлового відділу Симферопольського міського управління

  Books contain listing of city dwellers registered in each street of the city of Simferopol. Books of 1941 contain names of Jewish dwellers as well.

 15. Kerch city council

  Inventory 1 – 37 files. File 1. Enactments. November – 16 December 1941. 2 pages. File 2. Printed materials. Enactments and directives of the city council and police. 1 November – 10 December 1941. 26 pages. File 3. Printed enactments and orders of Kerch city council and police. 1941. 18 pages. File 4. Notebook of registry of the outgoing papers of the Kerch city council No. 1-2. 1941. File 5. Notebook of registry of the outgoing papers of the Kerch city council No. 3. 1941. File 6. Notebook of registry of the outgoing papers of the Kerch city council No. 4. 1941. File 13. Lists of employee...

 16. Statistical Bureau of Simferopol City Council

  • Городское статистическое бюро Симферопольской городской управы

  The following files contain statistical information about Jewish and Krymchak population of Simferopol and the Crimea during the Nazi occupation: File 1. Statistical reports for November and December 1941. File 2. Statistical reports for January 1942. File 3. Statistical reports for February 1942. File 4. Statistical reports for March 1942. File 5. Statistical reports for April 1942. File 6. Statistical reports for May 1942. File 7. Statistical reports for June 1942. File 8. Information on the age and gender composition of the population of Simferopol and its suburbs. 01.12.1941 – 01.01.194...

 17. Office of German commandant of Kerch harbor

  • Канцелярия немецкого коменданта Керченского порта

  File 1. Information about the Jews shot by the Germans, with the names, addresses and their apartments (in Russian and German). 1941. File 2. Lists of workers and copies of the identification papers issued by the commandant of Kerch harbor (in German, translations into Russian are available). 1941.

 18. Labor Office of the city of Kerch

  • Керченская биржа труда

  File 1. Lists of employees (shaped out of placer). 2-17.12.1941 File 2. Lists of city dwellers registered by the Kerch Labor Office. File 3. Card index of city dwellers registered by the Kerch Labor Office. Of 3 files the file No. 2 relates to the Holocaust as it contains names and ethnicity of the Krymchaks registered along with the other city dwellers. Lists include information about 3005 persons. Below are examples: Page 5rev: No. 200 Purim Akim Moiseevich, 1893, Krymchak, seller, Kolkhoznaia str., 9. Page 37rev: Bakshi Rakhil Khaimovna, 1887, Krymchak, seamstress, Proletarskaia str., 21...

 19. Feodosia city council

  • Феодосийская городская управа

  Inventory 1 – 5 files File 1. Orders and enactments. 13 November - 12 December 1941. 94 pages. File 2. Published enactments of the German commandment and city council. 1941. 140 pages. File 3. Published enactments of the German commandment and city council. 1941. 20 pages. File 4. Correspondence with the field commandant and city commandant regarding running of the registry of births, issuing of IDs, distribution of production etc. 1941. File 5. Appeal to Feodosia dwellers to help to rebuild the destroyed city, rules for population, IDs, correspondence on economic matters, list of the perso...

 20. Crimean Republican Extraordinary State Commission for Investigation of crimes of the German-Fascist invaders and damage caused by them to the citizens, collective farms, civic organizations, state enterprises and establishments of the Crimean ASSR

  • Крымская Республиканская чрезвычайная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям КрАССР
  • Державний архів в Автономній Республіці Крим
  • P-1289
  • English, Russian, Ukrainian
  • 1943-1944
  • 205 files in two inventories. Inventory 1 holds titles of 28 files, which contain information about German and Romanian atrocities in the Crimean localities. Inventory 2 holds titles of 100 files, which contain information about material damage caused by the German and Romanian occupiers.

  Inventory 1 - 28 files. File 1. Statements of the Extraordinary Commissions in the cities of Simferopol, Sevastopol, and in Simferopol, Sevastopol, Bakhchisarai and Yalta districts. 1944. 87 pages. File 1а. Statements of the Extraordinary Commission in Sevastopol. 1944. 61 pages. File 2. Statements of the Extraordinary Commissions in the city of Kerch, and in Ak-Sheikh and Telman districts. 1944. 191 pages. File 2а. Statements of the Extraordinary Commission in Simferopol district. 1944. 94 pages. File 3. Statements of the Extraordinary Commissions in Feodosia and Kerch. 1944. 46 pages. Fil...