Language of Description: Multiple
Language of Description: Slovak
 1. Okresný úrad vo Vranove nad Topľou

  • District Office in Vranov nad Topľou

  Archival fonds contains various documents of the District Office in Vranov nad Topľou which was the regional state administration body. Besided the documents pertaining various spheres of political and economical development fonds contains sources on the persecution of Jewish population in Slovakia during the period 1938-1944. Among others it contains documents pertaining the establishment of Trustees into the enterprises belonging to Jews; documents on so called temporary administration of Jewish households etc. It also contains the documents pertaining the dismissal from public service, v...

 2. Photographic and Film Material

  Fotografický a filmový materiál vzniklý během existence ghetta v souvislosti s natáčením propagandistického filmu o Terezíně a kolekce fotografií jednotlivých vězňů a jejich příbuzných a přátel. Část databáze zachycuje první dny osvobození a činnost pomocných českých a sovětských zdravotnických jednotek v Terezíně.

 3. Documentary Material

  Listinný materiál z doby ghetta vzniklý produkcí terezínské židovské samosprávy a také soubory pozůstalostí jednotlivých vězňů.

 4. Heřman´s collection

  Pozůstalost Karla Heřmana, sbírka plakátků, pozvánek a dalších upomínkových předmětů týkající se terezínské kulturní činnosti.

 5. The estate of Petr Kien

  Umělecká tvorba a některé osobní dokumenty umělce Františka Petra Kiena.

 6. Three-dimensional and Documentary Material

  Listinný a rojrozměrný materiál umělecké povahy (pozvánky, vstupenky atd.)

 7. Scores

  Dochované partitury spojené s hudební produkcí terezínských umělců.

 8. Testimonies

  Poválečné vzpomínky bývalých terezínských vězňů.

 9. Works of Art

  Oficiální (pro SS a potřeby terezínské samosprávy) a především neoficiální tvorba vzniklá činnsotí vězněných terezínských umělců.