Language of Description: Multiple
Holding Institution: Arhivele Naţionale ale României