Archival Descriptions

Displaying items 1 to 5 of 5
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka - Rankraščių skyrius
 1. Hitlerininkų piktadarybėms tirti respublikinės komisijos aktai

  Šiame fonde yra Ypatingosios komisijos aktai apie nacių ir jų vietinių kolaborantų vykdytus nusikaltimus, parengti pagal vietoves (išskyrus Jurbarką, Švenčionėliai, Varėna, Vilkaviškis). Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio miesto komisijų aktai; ir apskričių komisijų aktai: liudininkų parodymai ir sąrašai apie evakuotų piliečių stovyklą Alytuje, apie sušaudytus ir į Vokietiją išvežtus žmones, bendro pobūdžio dokumentai, laikraščių iškarpos apie nacių ir jų kolaborantų nusikaltimus Alytaus apskr. ir mieste; dokumentiniai parodymai ir sąrašai apie Jiezno, Merkinės, Biržų, Pasvalio, Kėdainių, ...

 2. ELTA informacija. Bolševikų bėgimas iš Ukmergės

  Informacija apie pirmąsias karo dienas Ukmergėje, apie suimtus komunistus (daugumoje žydai).

 3. ELTA informacija. Buržuazinių nacionalistų kovos veiksmų aprašymas traukiantis Raudonajai armijai Vilniuje ir Trakuose

  Byloje yra pateikta informacija apie baltaraiščių būrių veiksmus kovojant prieš komunistus ir žydus.

 4. Žydų padėties nuostatai

  1941 08 01 Laikinosios Vyriausybės paskelbti diskriminaciniai "Žydų padėties nuostatai" atėmę iš žydų visas pilietines teises ir įteisinę skiriamojo ženklo žydams nešiojimą.

 5. Rukšėnas K. Hitlerininkų politika Lietuvoje 1941-1944 metais (istorijos mokslų kandidato disertacija)

  Disertacijoje yra informacijos apie nacių vykdomą politiką žydų atžvilgių, apie priverstinio darbo stovyklas žydams, apie žydų kalinius kalėjimuose Lietuvoje.