Archival Descriptions

Displaying items 1 to 6 of 6
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Holding Institution: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
 1. Gemeentebestuur Bodegraven 1941-1979

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Archief van de Burgerlijke Stand). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 2. Gemeentebestuur Papekop 1811-1942

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 25-40 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 123-145 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 281-297 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 3. Gemeentebestuur Woerden 1936-1985

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 4. Gemeentebestuur Zegveld 1941-1988

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente.

 5. Gemeentebestuur Kamerik 1811-1941

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 181-188 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 616-629 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie t/m 1939. Hier kunt u mogelijk relevante informatie vinden.

 6. archief van de gemeente Snelrewaard,haar rechtsvoorgangers, de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en het Woningbedrijf van de (gemeente Snelrewaard, (1587, 1589) 1606-1988 (2003)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1. en 1.3. zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.1.9. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.2. en onder inventarisnummers 2396-2464 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1818-1950, archiefnummer O 005a). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.