Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Holding Institution: Gemeente Sevenum
 1. Archief van het gemeentebestuur, gevormd onder het beheer van de gemeentesecretaris

  • Gemeente Sevenum
  • archief-blok/1232015231
  • Dutch
  • 1932 inventarisnummers

  Volgens de inleiding van de inventaris was het grootste gedeelte van het archief uit de periode 1930-1946 tijdens de oorlogsjaren verwoest. Desondanks zijn er ruim 100 inventarisnummers aangetroffen die betrekking hebben op de oorlogsperiode. De inventaris van het archief bevindt zich in de inventaris 'Archieven van der gemeente Sevenum'. Notulen van de gemeenteraad met betrekking tot de oorlogsperiode zijn te vinden in inventarisnummers 452-453 (agenda's 443-445). Inventarisnummers 462-463 bevatten registers van besluiten van de gemeenteraad. Notulen van vergaderingen van Burgemeester en W...

 2. Archief van de Stichting Binnenkolonisatie

  • Gemeente Sevenum
  • archief-blok/1051850947
  • Dutch
  • 1936-1949
  • 71 inventarisnummers

  De inventaris van het archief bevindt zich in de inventaris 'archieven der gemeente Sevenum (1555-1946)