Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeente Meerssen
  1. Archief van de gemeente Geulle 1934-1981

    De gemeente Geulle is op 1 januari 1982 onder de naam Meerssen samengevoegd met de gemeenten Bunde, Ulestraten en Meerssen. Onder de rubrieknummers 2.07.51 en 2.07.52 worden de notulen van de raadsvergaderingen en van de vergaderingen van het college van B&W aangetroffen. Stukken die betrekking hebben op het personeel zijn vermeld onder rubrieknummer 2.08. De burgerlijke stand is gerubriceerd onder nummer 1.755. Hierin kunnen zich gegevens bevinden die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.

  2. Archief van de gemeente Meerssen 1933-1981

    De gemeente Meerssen is in haar huidige samenstelling ontstaan bij de herindeling op 1 januari 1982. Toen werd de voormalige gemeente van die naam samengevoegd met de tot dan toe zelfstandige gemeenten Bunde, Geulle en Ulestraten. Onder de rubrieknummers 2.07.51 en 2.07.52 worden de notulen van de raadsvergaderingen en van de vergaderingen van het college van B&W aangetroffen. Stukken die betrekking hebben op het personeel zijn vermeld onder rubrieknummer 2.08. De burgerlijke stand is gerubriceerd onder nummer 1.755. Hierin kunnen zich gegevens bevinden die betrekking hebben op de Tweed...