Archival Descriptions

Displaying items 1,901 to 1,910 of 1,910
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Осипенківська районна комісія по сприянню в роботі Надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям і державним підприємствам, м. Осипенко Запорізької області

  • Osypenko District Commission for assistance to Extraordinary State Commission on Establishment and Investigation of the Crimes committed by the German-Fascist Invaders and their Accomplices, town of Osypenko
  • Осипенковская районная комиссия по оказанию содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР

  Справи фонду містять: - Акти про вбивства громадян єврейської національності в м. Осипенко (нині м. Бердянськ) та Осипенківській сільраді, - списки розстріляних громадян м. Осипенко із зазначенням національності, віку, дати і обставин загибелі за 1941-1943 рр.

 2. Хронологічні довідки про тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Вінницької області та визволення їх Радянською армією (колекція).

  Хронологічні довідки про тимчасову окупацію нацистськими загарбниками залізничних станцій і населених пунктів та визволення їх Радянською армією.

 3. P-192

  Книга обліку платників податків.

 4. Станіславська міжокружна каса соціального забезпечення, м. Станіслав, дистрикту Галичина.

  Статут, циркуляри, розпорядження генерального губернаторства, головної каси у Варшаві про облік робітників та службовців, надання їм матеріальної та медичної допомоги, внутрішній розпорядок роботи кас і їх філій; фінансові звіти про надходження та використання коштів у касах соцзабезпечення; анкети установ, кооперативів, артілей, підприємств Станіславського округу; листування з касами і їх філіями, установами, організаціями та підприємствами з питань надання матеріальної та медичної допомоги, прийом, звільнення та облік робітників та службовців.

 5. Прокуратура Коломийського окружного суду, м. Коломия, дистрикту Галичина

  Звинувачувальні акти, копії рішень суду, донесення правоохоронних органів; справи прокурорського нагляду по звинуваченню осіб у вбивствах, крадіжках, махінаціях, привласненні чужого майна, підробці документів та ін.

 6. Archief Carl Requette.

  Het archief van Carl Requette, vereffenaar van het Belgische Commissariaat voor de Repatriëring, omvat onder andere algemene briefwisseling met internationale organisaties en andere landen met betrekking tot het terugbetalen van de kosten voor repatriëring. Daarnaast vermelden we nog de dossiers betreffende de praktische en financiële afhandeling van de repatriëring van burgers (waaronder Joden). Tenslotte zijn ook de dossiers van missies in verschillende Europese en niet-Europese landen relevant, evenals een aantal dossiers over betwistingen (zie vb. nr. 176 over de ‘affaire Kleefeld’ en n...

 7. Belgische Dienst voor Beheer en Liquidatie.

  Dit bestand bevat een aantal dossiers in verband met het vrijgeven van bezittingen en fondsen van personen die door de geallieerde mogendheden tijdens de oorlog in beslag waren genomen en onder (geallieerd, veelal Brits) beheer werden geplaatst. Relevant voor deze gids zijn de dossiers inzake Palestina. Het gaat om lijsten, correspondentie (o.a. met Britse diensten zoals het Trading with the Enemy Department), instructies, … inzake het deblokkeren van bezittingen van Belgische burgers in Palestina na de Tweede Wereldoorlog, opzoekingen om de eigenaren of hun erfgenamen terug te vinden, ... ...

 8. Directie van de bedrijfsorganisatie.

  Dit archief is van groot belang voor de studie van de economische (re)organisatie van de Belgische economie tijdens de bezetting. Het bestand bevat dossiers over de organisatie en het functioneren van de Bedrijfsorganisatie en de bedrijfsgroeperingen, over de toekenning van allerhande licenties, attesten en certificaten aan de verschillende Hoofdgroeperingen en Zelfstandige bedrijfsgroeperingen door de Duitse overheden. Daarnaast vinden we ook meer administratieve en juridische stukken terug, zoals regelgevende teksten, statuten en circulaires van de diverse groeperingen en de verslagen van...

 9. Bankierskantoor Lissa & Kann

  Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had ingrijpende gevolgen voor NV Bankierskantoor van Lissa & Kann. Toch overleefde het bankiershuis de oorlog, zij het niet langer als zelfstandig bankierskantoor, maar in het bezit van de firma Hope & Co. Op 5 juni 1940 werd een drietal overeenkomsten gesloten, namelijk tussen J.H. Kann en Hope & Co., tussen J.H. Kann en Lissa & Kann en tussen Hope & Co. en Lissa & Kann. De reden dat J.H. Kann, enig aandeelhouder, zijn gehele aandelenbezit verkocht aan Hope & Co, was zijn debetpositie bij het bankierskantoor. In de overee...