Archival Descriptions

Displaying items 221 to 240 of 1,910
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. 8884 Талалаївська районна управа, с. Талалаївка Талалаївського району Сумської області

  Накази райуправи про призначення вчителів району. Список вчителів. Відомості видачі зарплатні. Посвідчення, що видані окупаційною владою громадянам.

 2. Чернігівський підпільний обком КП(б)У, м. Чернігів Чернігівської області

  Директиви, протоколи засідань, звіти про діяльність підпільного обкому, райкомів КП(б)У, антифашистських організацій, партизанських з'єднань та загонів. Бойовий рапорт чернігівських партизан. Газети, листівки, відозви, які розповсюджувались підпільниками. Щоденник командира партизанського з'єднання Попудренка М. М. Списки особового складу партизанських загонів та підпільних груп. Особові справи з прийому в члени ВКП(б).

 3. Чернігівська обласна комісія з розслідування злочинів нацистських загарбників, м. Чернігів Чернігівської області

  Доповідь комісії, повідомлення про злочини, скоєні нацистськими загарбниками під час тимчасової окупації області. Акти матеріальних збитків, заподіяних нацистськими загарбниками. Хронологічна довідка про період окупації населених пунктів. Списки убитих та вивезених до Німеччини; в'язнів чернігівської тюрми; комуністів і радянських активістів, які загинули під час окупації області. Акти розкриття поховань, фотографії братських могил жертв нацистської окупації у містах Чернігів та Бахмач. Заяви громадян Прилуцького району про збитки, заподіяні нацистськими загарбниками.

 4. Губернаторство провінції Буковина м. Чернівці

  Директиви, директивні вказівки кабінету Міністрів, Генерального штабу армії, ХІІ лісної дирекції, Центрального інституту статистики про підготовку допризовників і патріотичне виховання молоді, мобілізацію населення на вивіз деревини для потреб армії, організацію оборони при наступі радянських військ (1943), складання демографічних зведень (1943), проведення плебісциту на Буковині (1941). Накази Міністерства національної оборони, Генеральної дирекції поліції, Генерального штабу армії, Ради Міністрів, губернатора про інтернування у трудові табори членів таємних релігійних сект, контроль за ді...

 5. Директорат національної економіки губернаторства Буковини м. Чернівці

  Накази губернатора про організацію Директорату національної економіки (1942), передачу в розпорядження Директорату промислових підприємств Буковини, вільну торгівлю худобою на території Буковини. Рішення губернатора Буковини про вилучення у населення та установ лісоматеріалів і встановлення цін на паливо. Анкети економічного стану комун. Відомості про забезпечення міст Буковини сільськогосподарськими продуктами. Справи про перехід у власність румунської окупаційної влади майна інтернованих у табори євреїв (1941-1943).

 6. Директорат адміністративних справ губернаторства Буковини

  Накази губернаторства Буковини про адміністративно - територіальний поділ краю (1941), ведення облогового стану в Чернівцях, спеціального режиму для єврейського населення, боротьбу з партизанами, створення концентраційних таборів у м. Чернівці та м. Садгора (1941-1942). Протоколи службових нарад працівників префектур і претур. Звіти префектів і преторів про настрій населення, діяльність політичних партій і організацій, діяльність поліцейських і жандармських органів. Кошториси видатків Директорату та підрозділів. Особові справи працівників поліції жандармерії, та Директорату. Листування з Ра...

 7. Директорат румунізації, колонізації та інвентаризації м. Чернівці

  Декрет-закон та наказ Губернаторства провінції Буковина про створення Директорату румунізації, колонізації та інвентаризації (1941). Рішення Директорату про облік нерухомого майна, порядок інвентаризації державного майна. Справи про визначення права власності на будівлі, земельні та лісові ділянки, худобу. Особові справи осіб, інтернованих у концтабори. Угоди про оренду земельних ділянок, підприємств, млинів

 8. Директорат праці, охорони здоров'я та соціального забезпечення губернаторства Буковини м. Чернівці.

  Накази Губернаторства Буковини та директорату про порядок мобілізації жителів єврейської національності на примусові роботи, використання коштів, одержаних від хворих за лікування на потреби лікарень, Протоколи засідань громадянсько-військового комітету з питань епідеміологічних захворювань та комісії з проведення аукціонів. (1942). Повідомлення директорату фінансів санітарного відділу про видачу дозволів на приватну практику лікарям на території Буковини, правила проведення аукціонів. Відомості генерального відділу епідеміології про випадки епідеміологічних захворювань населення. Проекти б...

 9. Фінансовий директорат губернаторства Буковини м. Чернівці.

  Листування з Директоратом румунізації, колонізації та інвентаризації, повітовими фінансовими адміністраціями, військовим кабінетом губернаторства Буковини, військовими частинами з порядку оподаткування власників будівель, ведення книг реєстрації нерухомого майна, мобілізації в армію, створення протиповітряної оборони, залучення до примусових робіт ремісників єврейської національності, розміщення бомбосховищ

 10. Чернівецька обласна комісія облвиконкому з сприяння обліку збитків і розслідування злодіянь вчинених німецько-фашистськими загарбниками на території Чернівецької області

  Положення, інструкція про встановлення розміру збитків та розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників, протоколи засідань Чернівецької області та міської комісій (збереглися не в повному обсязі), акти та узагальненні відомості комісії з встановлення і обліку розмірів збитків, які заподіяні підприємствам, установам, колгоспам та громадянам Чернівецької області. Книга, реєстри обліку збитків, актів комісії по обліку збитків, протоколи допитів свідків злодіянь загарбників, опитувальні листи радянських громадян, які повернулись на Батьківщину з фашистського полону, листи з концтабор...

 11. Дніпропетровська Українська допоміжна управа, м. Дніпропетровськ.

  • Dnipropetrovsk Ukrainian Auxiliary board, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska Ukrainska dopomizhna uprava, m. Dnipropetrovsk

  Вибрані справи з фонду, що містять відомості про окупаційну політику народонаселення та Голокост; крайні дати справ та обсяг: Спр. 1. Постановление горуправы о ее структуре, введении карточной системы, запрещении продажи и обмена продуктами для населения, выдаче патентов. 60 арк. Спр. 2. Постановления, приказы немецкого военного коменданта о расправе с населением за подачу сигналов Красной армии, о принудительной мобилизации населения на общественные работы. Схема построения промышленной кооперации. 1943. 77 арк. Спр. 3. Постановления, приказы горуправы о мобилизации населения на работы на ...

 12. Біржа праці, м. Дніпропетровськ.

  Картки явки осіб, зареєстрованих на біржі праці. Статистичні звіти про облік населення, кількість працівників, зайнятих на земляних роботах. Списки, заяви, довідки, повідомлення, посвідчення, доручення громадян

 13. Бюро забірних карток міської управи, м. Дніпропетровськ

  Розпорядження, циркуляри Дніпропетровської міської управи про інвентаризацію матеріальних цінностей, наднормову роботу, страхування робочої сили. Накази завідуючого бюро забірних карток про організацію бюро, режим роботи, утворення комісії для перевірки роботи бюро, норму оформлення карток на кожного обліковця та з особового складу. Листування з відділами міської управи та установами і організаціями з адміністративно-фінансових питань. Фінансові звіти, акти ревізій роботи бюро, перевірки каси, складу, договори з підприємствами та організаціями. Об'яви, оголошення, відомості, зведені відомос...

 14. Генеральний комісаріат, м. Дніпропетровськ.

  Циркуляри, інструкції та постанови Рейхкомісара України з питань робітничої, аграрної та фінансової політики. Дванадцять заповідей про відносини до російського населення на Сході. Накази, розпорядження, інструкції генералкомісара, гебітскомісарів, штадткомісара про дислокацію жандармських постів, боротьбу з партизанами, євреями, створення єврейської управи, арешти комуністів. Листування з Рейхскомісаріатом України, установами про навчальні плани та програми у школах і сільськогосподарських училищах, репертуар театрів, про вилучені із міського музею експонати. Звіти відділу пропаганди штадтк...

 15. Гебітскомісаріат, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

  Накази, розпорядження, інструкції рейхскомісара України з питань землеустрою в общинних господарствах, розміщення лісозахисних смуг. Листування з управою Криворізького сільського району про організацію професійних та сільськогосподарських шкіл, списки учнів шкіл.

 16. П'ятихатський гебітскомісаріат, с. П'ятихатки П'ятихатського району Дніпропетровської області

  Розпорядження німецької влади про встановлення окупаційного режиму, збір податків, організацію заготівельної системи, з адміністративних та господарських питань, про заборону німецьким офіцерам відвідувати російських лікарів. Накази Південної сільськогосподарської інспекції про заходи щодо покращення врожайності, про городництво, скотарство, рибництво. Листування з генералкомісаріатом та фірмами з питань виробничого та сільськогосподарського характеру. Списки осіб, призначених для вивезення на роботу до Німеччини.

 17. Шутцполіція, м. Дніпропетровськ.

  Листування з уповноваженим генералкомісаріату з питань протиповітряної оборони

 18. Місцева комендатура № 794, с. Ново-Миколаївка Дніпропетровського району та області.

  Місячні звіти про виконання бюджету районним фінансовим відділом та сільськими управами, відомості про збір податків та хід польових робіт. Статистичні відомості про населення. Списки населення, комуністів, військовополонених, новоприбулих осіб, поліцейських.

 19. Українська районна допоміжна управа, м. Дніпропетровськ.

  Списки співробітників управи та продовольчих установ.