Archival Descriptions

Displaying items 1 to 4 of 4
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Tresoar
 1. Vereniging Friesland 1940-1945 (Documentatiecommissie)

  • Tresoar
  • 350
  • Dutch
  • 1940-1970
  • 7,5 meter; 1907 inventarisnummes

  Binnen verzetskringen werd reeds in 1943 stilzwijgend afgesproken dat de overlevenden de verzorging van de nagelaten betrekkingen van omgekomen mede-verzetsstrijd(st)ers op zich zouden nemen. In de decembermaand van het eropvolgende jaar werd door verschillende verzetsorganisaties een tweetal vergaderingen aan dit onderwerp gewijd. Op 4 december werd op een boerderij tussen Scharnegoutum en Bozum vergaderd door de LO-leiders in het district Sneek. Ze stonden allen achter het plan dat `Henk Financiën' (Th.A. Lycklama à Nijeholt), vanaf juli 1944 de NSF-man te Sneek, ontvouwde tot hulp aan de...

 2. Gevangeniswezen

  • Tresoar
  • 50-01
  • Dutch
  • 1812-1973
  • 69 meter; 1221 inventarisnummers

  Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren o.a. stukken betreffende de inschrijving van gevangenen, registers van bijzondere voorvallen, correspondentie. Zie vooral het Archief van het huis van opsluiting en tuchtiging / de bijzondere strafgevangenis, 1828-1953 en het Archief van het-huis van bewaring, 1888-1945 ("nieuwe stijl").

 3. Verzameling P. Wijbenga

  • Tresoar
  • 340
  • Dutch
  • 1936-1977
  • 1 meter; 252 inventarisnummers

  Pieter Wijbenga, wiens verzameling documentatiemateriaal over de Tweede Wereldoorlog hier wordt beschreven, bekleedde een centrale funktie in het Friese verzet. Woonachtig te Drachten als boekhoudleraar en directeur van de gemeentelijke Distributiedienst, raakte hij tijdens de oorlog al spoedig betrokken bij verschillende vormen van verzet. Na de opheffing van de politieke partijen in 1941, bestonden zijn eerste clandestiene activiteiten uit bijeenkomsten met leden van de opgeheven kiesvereniging van de Anti-Revolutionaire Partij te Drachten. Van hieruit groeiden contacten met het schoolver...

 4. Joodse instellingen in Friesland

  • Tresoar
  • 250
  • Dutch
  • 1754-1972
  • 7,2 meter; 336 inventarisnummers

  Wat er nog aan joods leven in Gorredijk over was werd in de bezettingsjaren grotendeels vernietigd. Slechts twee gemeenteleden hebben de oorlog overleefd. In dit verband mag niet onvermeld blijven, dat enige tientallen joden uit andere plaatsen in Gorredijk en omgeving een onderduikadres vonden.