Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 20
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Regionaal Archief Rivierenland
 1. Jansen, Kapitein G. (cdt. Fort 't Spoel te Culemborg)

  Gerrit Jansen werd op 5 april 1893 te Gennep (Limburg) geboren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij bij de grenswacht te Eleringen, gemeente Tubbergen tot commandant benoemd. In 1939 werd Kapitein Jansen opnieuw gemobiliseerd en op 18 april 1940 werd zijn hele compagnie 'overgewandeld' naar Tiel. Jansen's compagnie werd niet daadwerkelijk ingezet bij de verdediging van de Grebbelinie, maar op 10 mei kwam toch de oorlog over hen heen. Bij de beschieting van een Nederlandse batterij aan de Elzenpas op 11 mei viel er een dode en gewonden. Na de capitulatie volgde een chaotische terugtocht,...

 2. Hogere Burger School te Tiel (Rijks-HBS)

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 3. Gemeentebestuur Culemborg 1930-1955

  Het archief bevat de neerslag van de activiteiten van het gemeentebestuur.

 4. Gemeentebestuur Dodewaard

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 5. Ambt, dijkstoel en polderdistrict Nederbetuwe

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 6. Gemeentebestuur Zoelen

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 92-99 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 272-275 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 7. Gemeentebestuur Maurik

  In 1942 werd burgemeester Kamp ook benoemd tot burgemeester van de naburige gemeente Lienden. De benoeming was waarschijnlijk mede ingegeven door gedachten om de gemeenten samen te voegen. Kamp schreef hierover ook een rapport, met een positief advies. Door de ontwikkelingen in de oorlog is het hierbij gebleven. Halverwege september 1944 kreeg de gemeente Maurik direct te maken met het oorlogsgeweld. De luchtlandingen bij Arnhem-Nijmegen en de daarop volgende gevechten leidden uiteindelijk tot een frontlinie tussen de Geallieerde en de Duitse troepen welke dwars door de Betuwe liep. Deze si...

 8. Polderdistrict Buren

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 9. Israelitische gemeente Tiel

  Er is geen informatie over de inhoud van dit archief.

 10. Archief van de gemeente Kesteren (1882) 1938 - 1964 (1984)

  Het dorp Opheusden lag bij de Betuwelinie, die belangrijk was voor de verdediging van Nederland. Delen van de gemeente werden onder water gezet op 10 november 1939. In de meidagen van 1940 werd de bevolking geëvacueerd. De Lingebrug bij Opheusden werd door Nederlandse militairen opgeblazen. Er zijn in mei 1940 geen Duitse militairen verschenen in de gemeente, maar er ontstond niettemin schade. In juli keerden de inwoners weer terug. Op 30 april 1943 werd er gestaakt bij de steenfabriek van Mutsaerts en bij het bureau voor de voedselvoorziening. Volgens de burgemeester ging het echter niet o...

 11. Collectie Frankenhuis-Van Scheijen

  De collectie bevat genealogische en historische documentatie en aantekeningen betreffende (joodse) families in de Bommelerwaard (middeleeuwen-20e eeuw). Hoewel het uit de beschrijving van de verschillende series van joodse geslachten niet blijkt, is het, gezien de datering, heel goed mogelijk dat hierin ook gegevens met betrekking tot de oorlog en jodenvervolging zitten. Enkele inventarisnummers bevatten stukken met betrekking tot het uitreiken van onderscheidingen (verzetskruis en Yad-Vashemonderscheiding) voor hulp aan joodse onderduikers. Eén inventarisnummer bevat stukken over de tewerk...

 12. Archief van de gemeente Hurwenen 1821 - 1955

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Hurwenen Inventarisnummer 1/13 bevat notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad uit de periode 1935 - 1955 (1 omslag). Inventarisnummer 1/16 bevat notulen van geheime vergaderingen van de gemeenteraad, 1919-1954. Inventarisnummers 1/17-1/18 bevatten besluiten van de gemeenteraad, 1935-1949 (In de periode 1942-1943 betreft het besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad). Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders, 1941-1955...

 13. Collectie aanwinsten en documentatie 14de eeuw-heden

  De collectie bevat diverse losse bescheiden en foto's met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. In veel gevallen betreft het fotokopieën

 14. Archieven van de gemeente Brakel, Poederoijen, Munnikenland en Loevestein 1810-1811 en Brakel 1811-1955

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Brakel 1811-1955. Inventarisnummers 116/18-116/19 bevatten notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad met betrekking tot de jaren 1935-1955. Zie inventarisnummer 116/41 voor de besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad (17 september 1941-8 augustus 1945) en het college van burgemeester en wethouders ten tijde van de Duitse bezetting en kort na de bevrijding. Inventarisnummer 116/22 bevat notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1936-1954. Rubrieken 2.2.1.3.2 en 2.2.2....

 15. Archieven van de gemeenten Zuilichem, Nieuwaal en Aalst 1810-1811, Zuilichem en Nieuwaal 1811-1817 en Zuilichem 1818-1955

  In 1941 werd door de Duitsers in Nederland het leidersprincipe ook op lokaal niveau ingevoerd. De gemeenteraden werden ontbonden en de burgemeesters kregen alle bevoegdheden binnen de gemeente. Na de bevrijding van Zuilichem in mei 1945 werd burgemeester C. Hobo met ingang van 14 mei 1945 geschorst hangende een onderzoek naar zijn gedrag in de oorlog. Een maatregel die op alle burgemeesters die in de oorlog op hun post waren gebleven is toegepast. N. Borreman werd waarnemend burgemeester. Aangezien zijn gedrag in de oorlog geen reden vormde tot zuivering werd C. Hobo met ingang van 3 oktobe...

 16. Archief van de Nederlands Israëlitische Gemeente Zaltbommel, 1902-1948

  Het archief is in de Tweede Wereldoorlog grotendeels verloren gegaan. Enkele stukken vanaf 1945 geven inzicht in de oorlogsjaren

 17. Archief van de gemeente Poederoijen, 1811-1955

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Poederoijen Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad 1947-1941(10 augustus) zijn te vinden onder de inventarisnummers 115/10-115/11, besluitenlisten van het college van burgemeester en wethouders van 1939-1946onder de inventarisnummers 115/29-115/33. Inventarisnummer 115/39 bevat besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders ten tijde van de Duitse bezetting en kort na de bevrijding, 1941-1945. Personeelsdossiers bevinden zich in inventarisnumme...

 18. Archief van de gemeente Zaltbommel 1929-1960

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Zaltbommel. Inventarisnummers 18/30-18/33 bevatten notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en de noodraad 1945-1946, 1929-1960. NB. Van 1 september 1941 tot aan de instelling van een noodraad in oktober 1945 werd de gemeente bestuurd zonder een gemeenteraad. Van de laatste gemeenteraadsvergadering op 30 augustus 1941 zijn geen notulen opgesteld. Besluiten werden in de periode september 1941 - mei 1945 genomen door de 'burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad'. Inventarisnummers 18/60-18/62 bevatten...

 19. Archieven van de gemeenten Hurwenen en Rossum 1810-1817, Rossum, Hurwenen en Heerewaarden 1818-1820 en Rossum 1821-1955

  De gemeente Rossum heeft als zelfstandige gemeente bestaan tot aan 1955. Niet onbetwist overigens: verscheidene malen is er gedurende de jaren 1926-1934 geprobeerd om Rossum toch weer samen te voegen met andere gemeenten, waarbij Hurwenen en Heerewaarden soms ook weer betrokken waren. In augustus 1940 schreef de burgemeester een brief aan de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken met het verzoek om Rossum, Hurwenen en Heerewaarden maar weer samen te voegen. Waarschijnlijk door de oorlog is dit plan nooit verder behandeld. Vanaf 1945 zijn er besprekingen geweest over een gemeentelijke he...

 20. Archief van de familie Van Dijk te Zaltbommel 1900-1985

  Het archief bevat persoonlijke stukken van de joodse familie van Dijk, stukken over de familiebedrijven en verzamelde documentatie over Zaltbommelse joodse inwoners. Veel inventarisnummers handelen over gedwongen verkoop/ontvreemding van bezittingen (onder andere door de Niederländische Grundstückverwaltung) van de familie tijdens de oorlog, (vergoeding) oorlogsschade en rechtsherstel (terugkrijgen bezittingen), zie hiervoor de digitale inventaris. Foto's behorende tot dit archief zijn opgenomen in collectie 500.