Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Protestantse Landelijk Dienstencentrum (Bibliotheek en Archief)
  1. Archief van de Synode en de Algemene Synodale Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk

    De Synode vertegenwoordigt de gehele Nederlandse Hervormde Kerk, treedt voor haar in rechten op, verzorgt haar algemene belangen en vormt het middelpunt van de kerkelijke eenheid. Naast haar rechtsprekende macht bestaat haar wetgevende macht uit het ontwerpen en vaststellen van reglementen die voor de gehele kerk bindend zijn. De Synodale Commissie behartigt gedurende de tijd, dat de Synode niet vergadert, de belangen van de kerk. Ze bezit slechts een uitvoerend en een besturend gezag en dus geen wetgevende macht. Onder hoofdstuk 1.1. zitten stukken betreffende de vergaderingen van de Synod...