Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Musée Juif de Belgique / Joods museum van België
  1. Archief Solidarité Juive.

    In dit bestand vinden we hoofdzakelijk reeksen terug die typisch zijn voor verenigingsarchief. Het gaat vooreerst om algemene stukken zoals statuten, uittreksels uit het Staatsblad, correspondentie (intern, met andere verenigingen, met officiële instanties), boekhoudkundige documenten (jaren ’40-’50), allerlei interne teksten, enz. Het bestand bevat daarnaast dossiers (vb. inzake de 20ste verjaardag van de opstand van het getto in Warschau), documentatie (vb. over extreemrechts, jaren ’50- ’60), stukken in verband met de Jiddische uitleenbibliotheek van Sol, … We noteren verder ook exemplar...