Archival Descriptions

Displaying items 1 to 5 of 5
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Hoogheemraadschap van Delfland
  1. Archief Schaapweipolder

  2. Archief Polder Berkel

  3. Archief Hoogheemraadschap van Delfland (Registratuur-archief Delfland (RAD))

    Inventarisnummers 12946-12976 bevatten persoonsdossiers van personeel. Wellicht bevindt zich hieronder informatie die verband houdt met de Tweede Wereldoorlog.

  4. Archief Hoekpolder