Archival Descriptions

Displaying items 1 to 4 of 4
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Peel en Maas
 1. Archief van de gemeente Meijel. 1943-1995

  De gemeente Meijel zal naar verwachting vanaf 2010 met de reeds samengevoegde gemeenten Helden, Kessel en Maasbree de nieuwe gemeente Peel en Maas gaan vormen. Tijdens de bevrijding in 1944 heeft Meijel geruime tijd in de vuurlinie gelegen, waardoor Meijel grotendeels verwoest werd. Stukken betreffende de vergaderingen, notulen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W worden aangetroffen onder nummers 2.07.51 en 2.07.52. Stukken betreffende het personeel bevinden zich onder nummer 2.08. bevolkingsregisters bevinden zich onder nummer 1.755.3. Hier kan zich met betrekking t...

 2. Archief Gemeente Maasbree Periode (1880) 1940-1979 (1996)

  De voortekenen van de naderende Tweede Wereldoorlog werden in de gemeente Maasbree zichtbaar met het telegram van de minister van oorlog aan de burgemeester over de staat van oorlog. De mobilisatiewinter 1939-1940, toen Nederland nog niet bij de oorlog betrokken was, verliep kalm. In de meidagen van 1940 braken in de omgeving van de gemeente echter zodanige gevechten uit, dat de bevolking van het dorp Blerick, dat toen nog tot de gemeente Maasbree behoorde, in allerijl moest evacueren. Toen de burgemeester naderhand de balans opmaakte, bleken in die meidagen 30 woningen beschadigd te zijn, ...

 3. Archief van de secretarie van de gemeente Helden. (1918) 1940-1995 (2003)

  De gemeente Helden heeft in 2007 besloten om onder de naam 'Peel en Maas' een fusiegemeente te gaan vormen met de gemeentes Kessel en Maasbree. Deze gemeente moet voor 2010 een feit moet zijn. In 2008 besloot ook de gemeente Meijel zich bij de fusie aan te sluiten. In mei 1944 werd de Heldense burgemeester Van Cann door de Duitsers verdacht van verzetsactiviteiten en gearresteerd. Hij werd overgebracht naar een concentratiekamp, vanwaar hij niet meer terugkeerde. Op 8 oktober 1944 werden bij een razzia 800 mannen vanuit Helden afgevoerd naar Duitse werkkampen. Bijna 100 Heldenaren verloren ...

 4. Archief van de gemeente Kessel. (1938) 1942-1989 (1993)

  Het archief van Kessel is in de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel verloren gegaan. Kort voor het uitbreken van de oorlog had de rijksarchivaris van Limburg het gemeentebestuur dringend verzocht over te gaan tot het bouwen van een brandvrije archiefbewaarplaats. Door de oorlog en de daarmee gepaard gaande materiaalschaarste kwam het hier echter niet van. In de nacht van 20 op 21 juli 1944 stortte een Britse bommenwerper neer in de directe omgeving van het gemeentehuis. Hierdoor en door waterschade en plundering door Duitse militairen naderhand, is het archief grotendeels verloren gegaan. Be...