Archival Descriptions

Displaying items 1 to 4 of 4
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Hardenberg
 1. Gemeente Ambt Hardenberg, (1914-1941)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1954-1968 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad te vinden. In hoofdstuk 'Organisatie' vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 'Burgerlijke stand, bevolking en vreemdelingen' zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 2. Gemeente Hardenberg, (1941-2000)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 3. Marechaussee, brigade Hardenberg, (1889-1945)

  Het archief bevat o.a. registers van processen-verbaal, personeelsstukken, stukken betreffende onderzoeken naar en maatregelen bij overtredingen en misdrijven.

 4. Gemeente Stad Hardenberg, (1923-1941)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 66-71 vindt u stukken met betrekking tot bevolkingsregistratie.