Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeente Westerveld
  1. Archief van de gemeente Vledder

    De voormalige gemeente Vledder maakt tegenwoordig deel uit van de gemeente Westerveld. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

  2. Archief van de gemeente Diever

    Tot 1998 was Diever een zelfstandige gemeente; tegenwoordig is het een onderdeel van de gemeente Westerveld. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

  3. Archief van de gemeente Dwingeloo

    Tot de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1998 was Dwingeloo een zelfstandige gemeente, die sindsdien onderdeel uitmaakt van de gemeente Westerveld. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.