Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeente Hoogezand-Sappemeer
  1. Archief van het gemeentebestuur van Sappemeer 1930 - 1949

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk I zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II, paragraaf A.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk II, paragraaf B.1 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

  2. Archief van het Gemeentebestuur van Hoogezand 1930-1949

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 'Algemeen' paragraaf 1 en 2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 'Bijzondere onderwerpen', paragraaf 1.1 en 1.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 2.1 en onder inventarisnummers 772-793 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.