Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel
  1. Archief van Leopold Flam.

    In dit bestand noteren we vooreerst de vele manuscripten en typoscripten, vaak geannoteerd, van (delen van) boeken, artikels en andere publicaties van Flam. De briefwisseling betreft zowat alle aspecten van Flams privé- en professionele leven. Vooreerst noteren we correspondentie met zijn zoon Henri en de persoonlijke administratie van Flam, maar sporadisch ook contacten met vrijmetselaarsorganisaties, politieke organisaties, verenigingen van verzetslui en oud-gevangenen, evenals Joodse organisaties (o.a. het Comité ter Verdediging van de Joden, de Vereniging van Joodse Politieke Gevangenen...