Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Zeeuws Archief
  1. Militair Gezag in Zeeland, (1943) 1944-1946 (1948)

    Het Militair Gezag (MG) was een orgaan dat in de periode na de bevrijding van Nederland een interimbestuur moest vestigen zolang er nog een oorlogstoestand heerste en de regering het gezag nog niet kon overnemen. Het had als taak de openbare rust en orde te handhaven, de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten te onderhouden en de Nederlandse regering te vertegenwoordigen. Tevens hield men zich bezig met het herstel en de handhaving van de veiligheid en het weer op gang brengen van het maatschappelijk leven. Stukken zijn zowel in het Nederlands...