Archival Descriptions

Displaying items 1 to 5 of 5
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Stadsarchief Rotterdam
 1. mr. M. Levie (Joodse Coordinatiecommissie; Nederlandse Israelitische gemeente), 1947-1971

  Lid van diversie commissies inzake rechtsherstel Joden en diverse Nederlands-Israëlitische Gemeenten.

 2. Gemeentesecretarie Rotterdam: Centraal Secretarie Archief, (1938) 1942 - 1945 (1958)

  Het betreft hier een archief waarin alle dossiers betrekking hebben op de bezettingstijd. Zie inventarisnummers 15-23 voor stukken betreffende personeel en 126-130 voor stukken betreffende de bevolking.

 3. Nederlands-Israelitische Gemeente (NIG) (Rotterdam), 1737-1971

  Op 29 juni 1943 werd bij verordening van de Duitse bezetter de Nederlands Israëlitische gemeente buiten werking gesteld. Toen (augustus 1943) is een lid van de opgeheven gemeente het door de Duitsers verzegelde gebouw aan de Joost van Geelstraat binnengegaan en heeft er de zilveren kerksieraden, de kantoormachines en administratieve bescheiden 'gestolen'. Dit was het begin van de ondergrondse joodse gemeente: de Nederlands Israëlitische Schuilkerk Zuid-Holland-Zuid. Na de bevrijding kon de synagoge Lew Jom, die de oorlog tamelijk ongeschonden had overleefd, weer in gebruik worden genomen. B...

 4. Gemeentesecretarie Rotterdam afd. Algemene Zaken (NSA), (1933) 1942-1965 (1970)

  Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren o.a. jaarverslagen (zie nr. 363-364), maar geen notulen of stukken betreffende personeel.

 5. Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, sinds1965 Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) (Rotterdam), (1944) 1946 - 1991 (1992)

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.