Displaying items 1,741 to 1,760 of 1,881
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Фонд архівного управління НКВС УРСР по Полтавській області

  • Архівне управління Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

  Опис 20. Списки-довідники про членів політичних партій, білогвардійців, жандармів, дезертирів Червоної Армії, осіб, що перебували на службі в установах у період німецько-фашистської окупації. Вибрані справи, що стосуються періоду нацистської окупації: Справа 1 - Духовенство, служившее немецким оккупантам в церквях Полтавы и в районах Полтавской области, 8 арк. Справа 4а - Немцы, проживавшие во время немецкой оккупации 1941-43 гг., 17 арк. Справа 5 - Сотрудники жандармерии, существовавшие во время немецкой оккупации 1941-43 гг, 10 арк. Справа 6 - Сотрудники районных и сельскохозяйственных ко...

 2. Говтвянська сільська управа (сільуправа), с. Говтва Козельщинського р-ну Полтавської обл.

  Накази і розпорядження райуправи про порядок реєстрації населення, про повернення майна, про плату за ветеринарне обслуговування; списки жителів; відомості про наявність худоби і сільськогосподарських продуктів по громадських дворах. Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, політику народонаселення та Голокост. Справа 1. Накази та розпорядження райуправи та вищих органів. 1941. Справа 2. Списки населення, накази і розпорядження. 1942. Справа 9. Накази голови управи. 1942. Справа 10. Накази і постанови голови управи. 1942. Справа 17. Розпорядження у...

 3. Вовчанська сільська управа (сільуправа), с. Вовча Кобеляцького р-ну Полтавської обл.

  Розпорядження райуправи про здачу продуктів для німецької армії, про арешт населення за відмову від роботи; заяви про надання присадибних ділянок; відомості на виплату зарплати; списки добровольців до німецької армії та вивезених на роботу в Німеччину. Вибрані назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, політику народонаселення та Голокост. Справа 1. Розпорядження Кобеляцької райуправи. Справа 2. Списки евакуйованих дітей шкільного віку, відомості про наявність населення по Вовчанській сільуправі. Справа 3. Розпорядження Кобеляцької райуправи. Справа ...

 4. Харсиківська сільська управа (сільуправа), с. Харсики Чорнухинського р-ну Полтавської обл.

  Розпорядження Чорнухинської районної управи та накази голови управи про перепис населення, сплату податків, заходи пожежної безпеки. Списки працівників сільуправи та поліцаїв. Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, політику народонаселення та Голокост: Справа 1. Накази та розпорядження голови Чорнухинської районної управи; списки поліцаїв та працівників управи. 1941-1942. Окремі документи, що стосуються Голокосту: Справа 1. Арк. 4. Приказ от комендатуры к бургомистрам района от 1 ноября 1941 г. сообщить о всех евреях, которые не живут постоянно в...

 5. Колекція документів по партійному та комсомольському підпіллю, партизанському руху.

  Опис 1 - Справи колекції документів по партійному та комсомольському підпіллю, партизанському руху, іншим формам антифашистського спротиву, що діяли на території Полтавської області у період ВВВ. Selected titles of the files containing information on occupation and local administration, population policies and the Holocaust. Опись № 1 – Дела коллекции документов по партийному и комсомольскому подполью, партизанскому движению, другим формам антифашистского сопротивления, действовавших на территории Полтавской области в период ВОВ. Д. 28. Сообщение областной ЧГК. Список злодеяний и виновников...

 6. Полтавський обком Компартії України, м. Полтава Полтавської області

  Опис № 2 - 242 справи. Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, нацистську політику народонаселення, людські втрати під час окупації та Голокост. Дело 110. Мероприятия отдела по выполнению директивы ЦК и СНК. Обращение Буденного к населению. Справки, докладные записки обкома, горкомов, райкомов о необходимом количестве вагонов для эвакуации. Дело 123. Информации, справки обкома партии о социально-экономическом состоянии области после освобождения от захватчиков, организации соцсоревнования, подборе и укомплектовании руководящими и пропагандистскими...

 7. Партійний архів Полтавського обласного комітету Комуністичної партії України

  Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, політику народонаселення та Голокост. - Справа 789 – Вибрані документи для 3-х томного видання збірника документів «Українська РСР у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр». 252 арк. Становлять інтерес арк. 49-117 – документи про евакуацію господарства Полтавської області; арк. 118-172 – про діяльність диверсійно-партизанських груп та звірствах окупантів. - Справа 240- Рукопис «Хронологічного довідника про звільнення Радянською армією населених пунктів області про період Великої Вітчизняної війни» (Полтава, ...

 8. Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 9. Diestel, E

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 10. Weismann, J.J.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 11. Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

 12. Hischfeld, H.M.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 13. Februaristaking 1941

 14. Notities voor het Geschiedwerk

 15. Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming

  aard van de archiefbestanddelen De stukken die betrekking hebben op het Hoger Onderwijs, vormen naast de circulaires van de secretaris-generaal en de overige stukken van de Afdeling Kabinet het belangrijkste deel van het archief. Uitvoerig wordt ingegaan op de hervormingen van de Leidse universiteit, de periode december 1942-april 1943, waarbinnen de studentenarrestaties en de tekenkwestie vielen, en de vorderingen van laboratorium-uitrustingen te Leiden en Delft, Het Voorbereidend Hoger en Middelbaar onderwijs is slechts in geringe mate, het Lager Onderwijs en de diverse inspecties in vrij...

 16. Departement van Sociale Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 17. Bureau Inlichtingen - Hoofdbureau Londen

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 18. Gevangenissen in Nederland

  aard van de archiefbestanddelen De deelcollectie bestaat uit documenten (of kopieën daarvan) betreffende penitentiaire inrichtingen die door de Duitse bezetter zijn gebruikt als gevangenis. De benamingen die indertijd gebruikt werden, zoals strafgevangenis of huis van bewaring, zijn gehandhaafd.

 19. Kindertehuis Bingo

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat diverse mappen met correspondentie van Bing en Goldschmidt, voornamelijk uit de jaren 1933 en 1935. In het archief bevindt zich ook een deel van de administratie van het tehuis, die werd gedaan door Bings echtgenoot, Jerome Benjamins. Daarnaast zijn ook een aantal (joodse) boeken en het naambordje van het tehuis in het archief te vinden.

 20. Flesche, A.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften