Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Rijksarchief te Brugge / Archives de l'Etat à Bruges
  1. Provinciale Kamer van Ambachten en Neringen van West-Vlaanderen.

    In dit bestand vinden we in doos 13, deel II, map 10 briefwisseling uit 1941 terug in verband met het aangeven van leden van de KAN die Joods zouden zijn.

  2. RWG Sint-Andries 1999.

    Dit bestand bevat, onder de nrs. 1509 - 1513, opsluitingsdossiers van vrouwelijke gevangenen die ter beschikking van de Duitse overheid werden gesteld, in de periode 1941-1944. Het gaat onder meer om een aantal Joodse vrouwen verdacht van ‘Rassenschande’. Verder noteren we o.a. het steekkaartensysteem onder de nummers 1455-1456 evenals de opsluitingsdossiers onder nrs. 1457-1474. Het gaat om geïnterneerden van het ‘interneringscentrum voor vreemde ongewenste vrouwen’ uit de periode 1940-1946, waaronder heel wat vrouwen van Joodse afkomst die in maart 1940 naar Frankrijk werden overgebracht....

  3. SI Sint-Andries 1992.

    We vinden in dit archiefbestand een aantal relevante dossiers terug. Nr. 30 is een dossier inzake de organisatie van de eredienst (waaronder ook de joodse) in de gevangenis voor de periode 1940-1967. Interessant zijn ook de dossiers over het “Interneringscentrum voor vreemdelingen”, zie nrs. 41 en 64. Het gaat o.a. om lijsten van en briefwisseling over vreemdelingen die na de Duitse aanval van mei 1940 naar Zuid-Frankrijk (o.a. Gurs) waren overgebracht.