Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Zeist
  1. Gemeentebestuur Zeist 1906-1945

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk I, paragraaf 1 en 2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II, paragraaf I.B vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk II.II.A zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

  2. Oorlogsdocumentatie Zeist, 1940-1945

    Het archief bevat: - Bezettingsmaatregelen - Teksten van (radio)toespraken, open brieven, circulaires, vlugschriften, pamfletten, gedichten, liedjes, propagandamateriaal enz. - Persoonsbewijzen - Distributiestamkaarten, -bonnen en gidsen - Vliegtuigaanvallen; neergestorte vliegtuigen - Vordering van woningen - Joodse ingezetenen en gevangenen - Fusillade op 5 april 1945 - Spionageberichten - (Omgekomen) verzetsmensen - Opgaven over oorlogsgebeuren te Zeist - Krantenberichten - Literatuur (uittreksels) - Herdenking van de bevrijding - Landkaarten - Dagboeken van Mr. C.J. baron van Tuyll van ...