Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeente Heerenveen
  1. Archief van de secretarie van de gemeente Heerenveen (1913) 1934-1985 (1995)

    Archief is gevormd door de afdeling secretarie van de gemeente Heerenveen. Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Heerenveen.

  2. Archief van de gemeentepolitie (Heerenveen) 1940-1994

    Voor de handhaving van orde en rust kende de gemeente aanvankelijk de gemeenteveldwachters. In 1938 had Heerenveen 13 veldwachters en één veldwachter-nachtwacht in dienst. De gemeenteveldwacht is in 1942 opgeheven. Het personeel ging over naar de marechaussee. Bij Koninklijk Besluit van 9 april 1947 werd de gemeente Heerenveen aangewezen als gemeente met gemeentepolitie. In de inventarisnummers P.296-297 vindt u correspondentie en processen-verbaal. In rubriek 'Vastlegging van de handelingen', inventarisnummers P. 140- P. 144 bevinden zich dagrapporten van de gemeentepolitie met betrekking ...