Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeente Haren
 1. Archief gemeentebestuur 1921-1989

  • Gemeente Haren
  • archief-blok/-725900077
  • Dutch
  • 1921-1989
  • 3228 inventarisnummers

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 31-233 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 266-343 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 1225-1295 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.