Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Universiteitsarchief KU Leuven
  1. Archief van rector Honoré Van Waeyenbergh.

    In dit bestand noteren we vooreerst de stukken die betrekking hebben op het Tweede Vaticaans Concilie. Nrs. 723 en 745/5 (1964-1965) bevatten respectievelijk werkdocumenten en de definitieve conciliebesluiten inzake niet-christelijke godsdiensten (“de ecclesia habitudine ad religiones non-christianas” beter bekend als Nostra Aetate). Nr. 1714 (1936) bevat een brief van het Katholiek Bureau voor Israël. Onder nr. 1731 vinden we een dossier over racisme en nationalisme. Ten slotte vermelden we nog het dossier nr. 8189 (1940-1942) dat betrekking heeft op Joodse studenten tijdens de Tweede Were...