Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Roermond
  1. Archief der Politieke Opsporingsdienst afd. Roermond. 1945-1958

    De Politieke Opsporingsdienst (instantie van het Militair Gezag ) was in februari 1945 in het leven geroepen voor het opsporen en onderzoek doen naar ‘foute elementen' in de Nederlandse samenleving gedurende de Duitse bezetting. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de Opsporingsdienst.

  2. Archief van de gemeentesecretarie van Roermond. 1934-1959

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

  3. Collectie oorlogsdocumentatie 1940-1945

    Nota bene: men raadplege ook de documentatieverzameling, de fotoverzameling en de rubrieken 366.821.6 en 366.825.3 van de bibliotheek.