Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Putten
  1. Archief van het gemeentebestuur Putten, 1940-1975

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder sectie 1.755 en 1.756 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie, waaronder stukken betreffende nationaliteit en overlijdensverklaringen. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.