Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeente Raalte
 1. Archief van de gemeente Raalte. (1885) 1940-1949 (1952)

  • Gemeente Raalte
  • archief-blok/-1815388389
  • Dutch
  • 356 inventarisnummers

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek II.A, II.B en II.C zijn de notulen en besluiten van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie III.A.9 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek III.B.3 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.