Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Archives de l'État à Bruxelles / Rijksarchief te Brussel
  1. Provincie Brabant. Provinciebestuur. Toezicht op kerkfabrieken. Dossiers van werken aan gebouwen voor de eredienst.

    In dit bestand vinden we twee dossiers terug. Vooreerst een dossier onder nr. 10, met briefwisseling van de orthodoxe israëlitische gemeenschap, inzake het verkrijgen van toestemming van de overheden voor het uitvoeren van verbouwingen aan de ondergrondse verdiepingen van de synagoge van de Kliniekstraat te Anderlecht, 1965-1967. Het dossier onder nr. 113 betreft de herstellingen van oorlogsschade aan de synagoge in Brussel (1946-1963); hierin vinden we voornamelijk briefwisseling maar ook stukken van eerder technische aard terug.