Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 46
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Сумської області
 1. Білицька сільська управа с. Білиця Ямпільського району Сумської області.

  Розпорядження місцевого допоміжного відділу при комендатурі, старшини району про забезпечення безпеки доріг, перепис населення. Списки євреїв, комуністів, громадян, які проживали на ст. Хутір-Михайлівському, військовополонених, поліцейських.

 2. Великописарівська районна управа с. Велика Писарівка Великописарівського району Сумської області

  Списки робітників медичних амбулаторій і шкіл. Заяви громадян про прийняття на роботу

 3. Відділ записів актів громадянського стану м. Конотоп Конотопського району Сумської області

  Книга реєстрації виданих документів. Посвідчення про народження і шлюб

 4. Військова комендатура № 580 Сумської області.

  Накази військового коменданта, польової комендатури про світломаскування, реєстрації приїжджих

 5. Глухівська військова комендатура м. Глухів Глухівського району Сумської області.

  Відношення районної управи, заяви громадян про видачу дозволу на право користування зброєю і право виходу в нічне місто, повернення веломашин. Лист Глухівської повітової поліції до коменданта м. Глухова - про організацію для поліцаїв курсів німецької мови. Заяви військовому коменданту про зачислення до української добровільної армії. Донесення про напад партизан в с. Землянка

 6. Глухівська районна управа м. Глухів Глухівського району Сумської області.

  Копія правил Верховного командування про нагородження землею військовополонених, які відзначилися в роботі. Відношення районної управи про заготівлю дров, проведення реєстрації будинків. Списки працівників лікарні і споживчого товариства на отримання хлібного пайка

 7. Глухівське повітове поліцейське управління Української допоміжної охоронної поліції м. Глухів Глухівського району Сумської області

  Книга реєстрації громадян на отримання паспортів. Списки поліцейських, охоронців по селах, населених пунктів Глухівського повіту, робітників поліцейського управління. Службові зобов'язання поліцаїв. Відомості про кількість поліцаїв Глухівського повіту

 8. Грунська районна управа с. Грунь Грунського району Сумської області

  Розпорядження про податки, вилучення землі у партизанських родин та червоноармійців, заборону торгувати на базарах продуктами харчування, репресії проти осіб, що не виїхали до Німеччини. Постанова Головнокомандуючого Південної армії про стягнення податків. Тимчасові посвідчення, списки на оподаткування, списки поліцаїв та працівників районної управи. Тимчасові свідоцтва власників підприємств Грунського району. Списки осіб, виділених в допоміжний загін по сільських управах Грунського району. Списки кустарів. Відомості нарахування заробітної плати працівникам.

 9. Конотопська міська управа м. Конотоп Сумської області.

  Розпорядження старшини району про введення карткової системи на розподіл продуктів, відомості по обліку кадрів. Накази про прийняття та звільнення робітників з роботи. Заяви громадян про відведення земельних ділянок під городи. Анкети громадян бажаючих отримати городи. Матеріали про Конотопський історичний архів - штати, ремонт, акт прийому документів, кошторис.

 10. Конотопське міське управління Української допоміжної охоронної поліції м. Конотоп Сумської області

  Накази старшини району про проведення паспортизації населення, звільнення та прийом на роботу. Списки, посвідчення особистості та заяви громадян на видачу паспортів. Книги обліку видачі паспортів. Домові книги. Протоколи обшуків. Книга обліку майна поліції. Відомості нарахування заробітної плати працівникам поліції

 11. Конотопський міський архів Конотопської міської управим. Конотоп Сумської області

  Анкети працівників архіву. Акт обстеження архіву. Список книг і документів поліції

 12. Краснопільська районна управа с. Краснопілля Краснопільського району Сумської області.

  Списки громадян району за 1943 рік. Списки громадян, що підлягають евакуації (липень 1943). Оголошення про паспортизацію, відомості нарахування заробітної плати робітникам і службовцям Краснопільського району

 13. Кролевецька районна управа м. Кролевець Кролевецького району Сумської області.

  Відомості про партійних робітників та активістів, що проживають в Кролевецькому районі. Заяви про розділ майна.

 14. Кролевецьке районне управління Української допоміжної охоронної поліції м. Кролевець Кролевецького району Сумської області

  Наказ начальника служби про арешт за неявку на патрульну службу. Відношення старшини району, начальника управління округу про створення в Кролевецькому районі допоміжної поліції. Списки поліцейських, активних партизан заарештованих поліцією, військовополонених. Протоколи допитів. Списки партизан

 15. Кролевецький магістрат м. Кролевець Кролевецького району Сумської області

  Накази, відношення старшини району, ортскомендатури про нагородження осіб за участь в боротьбі з партизанами, відведення землі громадянам, поставки шерсті. Анкети, автобіографії і списки старост, поліцейських, громадян, прийнятих на роботу. Книги посімейного перепису населення міста Кролевця. Заяви розкуркулених. Наказ про призначення пенсії сім'ї поліцая, вбитого партизанами, список загиблих поліцаїв. Списки комуністів м. Кролевця та району

 16. Лебединська міська управа м. Лебедин Лебединського району Сумської області.

  Списки робітників на продуктові картки, списки поліцаїв, осіб, які були відправлені на роботи до Німеччини. Копії нотаріальних записів про народження (поновлені). Постанови про оподаткування, організацію тимчасових судів, реєстрацію, призначення допомоги сім'ям завербованих до Німеччини. Відомості нарахування заробітної плати

 17. Лебединська районна управа м. Лебедин Лебединського району Сумської області.

  Заклик міської комендатури про покарання партизан. Список членів громадського господарства. Акти ревізій громадських господарств. Відомості нарахування заробітної плати працівникам школи

 18. Липоводолинська районна управа с. Липова Долина Липоводолинського району Сумської області

  Цивільні справи по позовах про виплату аліментів, повернення майна, повернення одягу.

 19. Луциківська районна управа с. Луциківка Штепівського району Сумської області.

  Постанови, розпорядження ортскомендатури, бургомістра району, районної управи про діяльність бургомістрів сіл, вивезення робочої сили до Німеччини, здачу продуктів харчування для німецької армії, збір податку. Списки працівників Штепівської торфартілі. Списки населення. Списки військовополонених. Відомості нарахування заробітної плати вчителям