Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Кіровоградської області
 1. Бобринецька міська управа; м. Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області

  Списки службовців управи. Відомості на виплату заробітної плати. Анкети на майно, яке залишили евакуйовані особи

 2. Бобринецька районна управа; м. Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області.

  Постанови, накази, розпорядження районної управи про боротьбу з хуліганством та партизанським рухом. Книга реєстрації шлюбів. Список старост сільських управ району. Особові посвідчення жителів району. Бухгалтерські документи управи.

 3. Бобринецький гебітскомісаріат; м. Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області.

  Розпорядження генерального комісара м. Миколаїва про направлення представників від місцевих засобів інформації на перший з'їзд тваринників для висвітлення його роботи. Довідки-перепустки на виїзд громадян за межі області

 4. Великовисківська районна управа; с. Велика Виска Великовисківського району Кіровоградської області.

  Накази, розпорядження райуправи з адміністративних і господарських питань. Списки німецьких підданих (фольксдойче). Відомості про наділ земельних ділянок членам громадського двору с. Велика Виска

 5. Житловий відділ Кіровоградської міської управи; м. Кіровоград Кіровоградської області

  Фінансові документи. Списки службовців і двірників управлінь будинками. Списки мешканців по управлінням будинками та євреїв, закріплених за житловим відділом для прибирання вулиць міста. Угоди на здачу в оренду домоволодінь. Заяви громадян на отримання житла. Листування з адміністративних питань.

 6. Знам'янська районна управа; м. Знам'янка Знам'янського району Кіровоградської області.

  Розпорядження райуправи з адміністративних питань. Списки спеціалістів сільського господарства, жителів с. Дмитрівки Знам'янського району. Листування з питань судочинства

 7. Комендатура української служби порядку; м. Кіровоград.

  Постанови, накази, розпорядження райхскомісару України, Кіровоградського міського комісару про регулювання заробітної плати та цін на продукти, про влаштування безпритульних дітей у дитячий будинок і у будинок інвалідів. Списки особового складу комендатури. Заяви, автобіографії, анкети, характеристики громадян, які бажають працювати в комендатурі. Листування Райхскомісаром України з адміністративних питань.

 8. Комендатура шутцманшафта м. Кіровограда; м. Кіровоград

  Накази і розпорядження по комендатурі шутцманшафта. Звіти і рапорти охоронних поліцейських загонів про проведену роботу. Довідки про видачу хліба арештованим. Відомості про розшук і арешт кримінальних та політичних злочинців, комсомольців та членів комуністичної партії. Відомості про виконання населенням трудової повинності. Заяви громадян про прийняття їх на службу до комендатури. Списки громадян вивезених до Німеччини.

 9. Кіровоградська міська управа; м. Кіровоград.

  Розпорядження німецької військової комендатури № 679 про утворення і організацію роботи Кіровоградської міської управи. Накази німецького цивільного коменданта м. Кіровограда. Постанови і накази міськуправи з адміністративно-господарських питань та накази по особовому складу міськуправи. Протоколи засідань міської управи. Відомості про кількість населення і безробітних громадян м. Кіровограда станом на 14.09.1941 року. Довідник сіл Миколаївської, Херсонської і Кіровоградської областей з даними про загальну кількість їх населення та про кількість населення німецької національності, що у них ...

 10. Кіровоградська обласна земельна управа; м. Кіровоград.

  Накази і розпорядження генерального комісара Миколаївського округу та Кіровоградської облземуправи з основної діяльності. Відомості про наявність в області різного виду худоби, баланси по її відкорму по районам і громадським дворам області. Акти перевірки якості зерна. Списки та документи (анкети, автобіографії, посвідчення) працівників управи. Листування з МТС з питань постачання палива і мастил.

 11. Кіровоградське обласне і міське архівне управління; м. Кіровоград.

  Накази архівного управління з кадрових питань. Плани роботи управління. Опис документальних матеріалів. Відомості про наявність книг і газет, що зберігаються в архіві. Описи облікових карток комуністів. Списки особових справ членів партії міста Кіровограда, партизанів. Акти про передачу партійних документів органам СД. Бухгалтерські документи. Штатні розклади. Табелі обліку робочого часу. Правила внутрішнього розпорядку архівного управління. Листування з міською управою з фінансових і кадрових питань.

 12. Кіровоградський гебітскомісаріат; м. Кіровоград.

  Циркуляри, розпорядження райхскомісару України, генерального комісару Миколаївського округу про введення нового аграрного порядку, про створення сільськогосподарських товариств, про вивезення худоби і сільськогосподарських продуктів до Німеччини, про збільшення робочого часу для працюючих. Списки робітників і службовців установ, підприємств міста. Заяви громадян на видачу нічних перепусток. Списки євреїв Великовисківського району, матеріали по їх репресіям. Анкети і списки німецьких підданих (фольксдойче). Листування з генеральним комісаром Миколаївського округу з адміністративних та господ...

 13. Кіровоградський міський комісар; м. Кіровоград Кіровоградської області

  Розпорядження Кіровоградської міської управи з організаційних і господарських питань. Списки службовців міського комісаріату. Заяви громадян про надання їм нічних перепусток

 14. Маловисківська районна управа; м-ко Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області.

  Розпорядження райуправи по м'ясопостачанню. Списки військовополонених Червоної армії на одержання продуктів. План проведення ремонтно-будівельних робіт дорожнього відділу управи

 15. Новгородківська охоронна поліція; с. Новгородка Новгородківського району Кіровоградської області

  Заяви громадян про надання дозволу на користування велосипедами та заяви колишніх розкуркулених селян про повернення їм будинків

 16. Новгородківська районна управа; с. Новгородка Новгородківського району Кіровоградської області.

  Списки жителів району. Списки військовополонених Червоної армії, що перебували на території райуправи. Списки неблагонадійних осіб, комуністів, комсомольців Новоандріївської, Інгуло-Кам'янської сільуправ. Списки членів громадських дворів району

 17. Новоархангельська районна управа; с. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області.

  Постанови, розпорядження райуправи з питань оборони. Списки військовополонених Червоної армії, що перебували на території райуправи. Списки членів громадського двору с. Жеванівка