Archival Descriptions

Language of Description: Croatian close
Language of Description: Dutch close
Language of Description: Ukrainian close
Holding Institution: Державний архів Кіровоградської області close
 1. Торговицька сільська управа; с. Торговиці Підвисоцького району Кіровоградської області.

  Постанови, накази, розпорядження Кіровоградського гебітскомісару, Підвисоцької райуправи, польової комендатури з адміністративних та господарських питань, про порядок реєстрації дітей і обліку військовополонених Червоної армії, які проживають на території сільуправи, про боротьбу з партизанським рухом, про оподаткування та обов'язкове страхування населення, про здачу сільськогосподарської продукції. Книга запису актів про народження. Відомості про хід сільськогосподарських робіт та про наявність і стан тваринництва по громадським дворам сільуправи. Документи перепису населення. Довідки і пе...

 2. Кіровоградська міська управа; м. Кіровоград.

  Розпорядження німецької військової комендатури № 679 про утворення і організацію роботи Кіровоградської міської управи. Накази німецького цивільного коменданта м. Кіровограда. Постанови і накази міськуправи з адміністративно-господарських питань та накази по особовому складу міськуправи. Протоколи засідань міської управи. Відомості про кількість населення і безробітних громадян м. Кіровограда станом на 14.09.1941 року. Довідник сіл Миколаївської, Херсонської і Кіровоградської областей з даними про загальну кількість їх населення та про кількість населення німецької національності, що у них ...

 3. Охоронна поліція Знам'янського району; м. Знам'янка Знам'янського району Кіровоградської області.

  Накази по районному відділу охоронної поліції з особового складу. Звіти і рапорти про роботу охоронної поліції району. Відомості про арешти і звільнення з тюрми громадян, про кількість зброї, що зберігається на складах і знаходиться на руках у особового складу поліції. Клопотання охоронної поліції про видачу паспортів і перепусток громадянам. Матеріали і листування з питань розслідування кримінальних і політичних злочинів по району. Заяви громадян про прийняття їх на роботу та заяви особового складу поліції про надання їм відпусток. Заяви від осіб, що були репресовані органами радянської вл...

 4. Кіровоградський гебітскомісаріат; м. Кіровоград.

  Циркуляри, розпорядження райхскомісару України, генерального комісару Миколаївського округу про введення нового аграрного порядку, про створення сільськогосподарських товариств, про вивезення худоби і сільськогосподарських продуктів до Німеччини, про збільшення робочого часу для працюючих. Списки робітників і службовців установ, підприємств міста. Заяви громадян на видачу нічних перепусток. Списки євреїв Великовисківського району, матеріали по їх репресіям. Анкети і списки німецьких підданих (фольксдойче). Листування з генеральним комісаром Миколаївського округу з адміністративних та господ...

 5. Устинівська районна управа; с. Устинівка Устинівського району Кіровоградської області.

  Постанови, накази, розпорядження райуправи про вербування молоді до Німеччини, про організацію служби молоді, про проведення перепису і паспортизації населення, про поставки продуктів харчування для німецької армії, про оподаткування населення та проведення сільськогосподарських робіт на селі. Заяви розкуркулених та репресованих осіб на виділення землі. Особові посвідчення жителів району. Документи з особового складу. Листування з Кіровоградською міською управою з питань роботи установ освіти та діяльності церкви.

 6. Новогеоргіївська міська управа; м. Новогеоргіївськ Новогеоргіївського району Кіровоградської області.

  Накази, розпорядження міської управи про вербування молоді до Німеччини, про проведення перепису і паспортизації населення та з питань роботи установ освіти. Списки військовополонених Червоної армії, що перебували на території райуправи. Списки німецьких підданих (фольксдойче). Відомості нарахування заробітної плати робітникам і службовцям міської управи. Заяви розкуркулених і репресованих осіб на виділення землі. Листування з адміністративних та господарських питань.

 7. Новогеоргіївська районна управа; м. Новогеоргіївськ Новогеоргіївського району Кіровоградської області

  Постанови, накази, розпорядження гебітскомісаріату, райуправи про вербування молоді до Німеччини, про організацію служби молоді, про боротьбу з партизанським рухом, про проведення перепису та паспортизації населення, про постачання продуктів харчування для німецької армії, про оподаткування, про проведення сільськогосподарських робіт. Списки комуністів, комсомольців, що перебували на території райуправи. Листування з питань заготівлі лісу та заготівлі металобрухту

 8. Олександрійська районна земельна комендатура; м. Олександрія Кіровоградської області

  Накази Райхскомісаріата України, розпорядження райземкомендатури з питань роботи сільських управ і громадських дворів. Накази по особовому складу комендатури. Відомості про хід проведення посівної кампанії, про наявність і стан тваринництва по громадських дворах району, про кількість населення, що у них проживає. Рапорти про роботу військовополонених. Робочі бланки по визначенню якості насіння. Документи (анкети, автобіографії, посвідчення) працівників райземкомендатури. Листування з сільуправами і громадськими дворами з господарських питань

 9. Кіровоградське обласне і міське архівне управління; м. Кіровоград.

  Накази архівного управління з кадрових питань. Плани роботи управління. Опис документальних матеріалів. Відомості про наявність книг і газет, що зберігаються в архіві. Описи облікових карток комуністів. Списки особових справ членів партії міста Кіровограда, партизанів. Акти про передачу партійних документів органам СД. Бухгалтерські документи. Штатні розклади. Табелі обліку робочого часу. Правила внутрішнього розпорядку архівного управління. Листування з міською управою з фінансових і кадрових питань.

 10. Комендатура української служби порядку; м. Кіровоград.

  Постанови, накази, розпорядження райхскомісару України, Кіровоградського міського комісару про регулювання заробітної плати та цін на продукти, про влаштування безпритульних дітей у дитячий будинок і у будинок інвалідів. Списки особового складу комендатури. Заяви, автобіографії, анкети, характеристики громадян, які бажають працювати в комендатурі. Листування Райхскомісаром України з адміністративних питань.

 11. Комендатура шутцманшафта м. Кіровограда; м. Кіровоград

  Накази і розпорядження по комендатурі шутцманшафта. Звіти і рапорти охоронних поліцейських загонів про проведену роботу. Довідки про видачу хліба арештованим. Відомості про розшук і арешт кримінальних та політичних злочинців, комсомольців та членів комуністичної партії. Відомості про виконання населенням трудової повинності. Заяви громадян про прийняття їх на службу до комендатури. Списки громадян вивезених до Німеччини.

 12. Онуфріївська районна управа; с. Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської області.

  Розпорядження райуправи з питань оподаткування, про вербування молоді до Німеччини. Списки вчителів, службовців сільуправ, поліцаїв райземкомендатури Онуфріївського району. Списки жителів с. Омельник, безпритульних дітей, інвалідів, громадян допризовного віку с. Онуфріївка. Листування з господарських питань.

 13. Житловий відділ Кіровоградської міської управи; м. Кіровоград Кіровоградської області

  Фінансові документи. Списки службовців і двірників управлінь будинками. Списки мешканців по управлінням будинками та євреїв, закріплених за житловим відділом для прибирання вулиць міста. Угоди на здачу в оренду домоволодінь. Заяви громадян на отримання житла. Листування з адміністративних питань.

 14. Кіровоградська обласна земельна управа; м. Кіровоград.

  Накази і розпорядження генерального комісара Миколаївського округу та Кіровоградської облземуправи з основної діяльності. Відомості про наявність в області різного виду худоби, баланси по її відкорму по районам і громадським дворам області. Акти перевірки якості зерна. Списки та документи (анкети, автобіографії, посвідчення) працівників управи. Листування з МТС з питань постачання палива і мастил.

 15. Новгородківська районна управа; с. Новгородка Новгородківського району Кіровоградської області.

  Списки жителів району. Списки військовополонених Червоної армії, що перебували на території райуправи. Списки неблагонадійних осіб, комуністів, комсомольців Новоандріївської, Інгуло-Кам'янської сільуправ. Списки членів громадських дворів району

 16. Бобринецька районна управа; м. Бобринець Бобринецького району Кіровоградської області.

  Постанови, накази, розпорядження районної управи про боротьбу з хуліганством та партизанським рухом. Книга реєстрації шлюбів. Список старост сільських управ району. Особові посвідчення жителів району. Бухгалтерські документи управи.

 17. Новоархангельська районна управа; с. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області.

  Постанови, розпорядження райуправи з питань оборони. Списки військовополонених Червоної армії, що перебували на території райуправи. Списки членів громадського двору с. Жеванівка

 18. Підвисоцька районна управа; с. Підвисоке Підвисоцького району Кіровоградської області.

  Постанови, розпорядження Кіровоградської обласної земельної управи, Підвисоцької райуправи про здачу продуктів птахівництва, про оподаткування населення. Відомості про нарахування трудоднів членам громадського двору с. Підвисоке.

 19. Великовисківська районна управа; с. Велика Виска Великовисківського району Кіровоградської області.

  Накази, розпорядження райуправи з адміністративних і господарських питань. Списки німецьких підданих (фольксдойче). Відомості про наділ земельних ділянок членам громадського двору с. Велика Виска

 20. Піщанобрідська районна управа; с. Піщаний Брід Піщанобрідського району Кіровоградської області. Кіровоградської області.

  Відомості про промислові підприємства, радгоспи, машинно-тракторні станції, медичні, культурні установи сільуправ Піщанобрідського району. Особові посвідчення жителів району.