Language of Description: Hebrew
Language of Description: Polish
 1. Tajna Policja Państwowa. Oddział w Düsseldorfie [Geheime Staatspolizei. Staatspolizeistelle Düsseldorf]

  • akta spraw dochodzeniowych przeciwko Polakom podejrzanym o sabotaż, porzucenie pracy, nielegalne przekroczenie granicy, nienoszenie oznaczenia „P”, utrzymywanie niedozwolonych stosunków z ludnością niemiecką, kontakty z jeńcami wojennymi, słuchanie zagranicznych rozgłośni, przynależność do polskiej konspiracji, wypowiedzi antyniemieckie - akta administracyjne (dokumenty dot. zbiegłych jeńców polskich z Roboczego Batalionu Budowlanego w Essen) - materiały inne (wyroki Sądu Wojennego Rzeszy w sprawach karnych przeciwko Polakom oskarżonym m.in. o szpiegostwo i przygotowania do zdrady stanu)
 2. P.37- Archive of Benjamin Arditti: Documentation Regarding the History of Bulgarian Jewry, 1850-1964

  P.37- Archive of Benjamin Arditti: Documentation Regarding the History of Bulgarian Jewry, 1850-1964 Benjamin Arditti was born in Vienna in 1897. He lived in Sofia (except for two years during World War II) from 1916-1949. He was one of the outstanding activists in the Zionist movement in Bulgaria: he served as a member of the Central Committee of the Zionist Union in Bulgaria, 1919-1923; he held five terms of office as the representative to the World Zionist Congress; he served as the chairman of the Zionist Organization in Sofia; he was one of the founders of the Revisionist movement in B...

 3. M.38 - Documentation from the Archive for the Study of Austrian Resistance

  M.38 - Documentation from the Archive for the Study of Austrian Resistance There is much documentation regarding the persecution of opponents of the regime by the Nazi authorities in the Austrian Resistance Movement Archives (Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstands). Within the documentation copied for Yad Vashem, there is material regarding the persecution of the Jews in Austria: orders and official directives, lists of people dismissed from their places of employment due to their Jewishness, reports and surveys regarding specific persecutions written during the period of th...

 4. M.19 - The Friesland District Joodse Raad (Jewish Council) Collection, the Netherlands, 1940-1943

  M.19 - The Friesland District Joodse Raad (Jewish Council) Collection, the Netherlands, 1940-1943 The Collection contains correspondence between the Friesland district Joodse Raad and the Amsterdam Joodse Raad on various issues, and correspondence of the Joodse Raad with various organizations regarding help to Dutch Jews in camps and help to Jewish refugees from Germany. There are also reports received from the Amsterdam Joodse Raad regarding the Jews, documentation of decrees and restrictions on Dutch Jews, Jewish education, Jewish owned property, mixed marriages, persecution and deportati...

 5. M.4 - Bulletins of the Vaad Hahatzalah (Rescue Council) of the Jewish Agency in Eretz Israel, 1937-1959

  M.4 - Bulletins of the Vaad Hahatzalah (Rescue Council) of the Jewish Agency in Eretz Israel, 1937-1959 There are 220 files in the record group, which includes various publications, such as bulletins, reports, letters and surveys, containing information regarding the condition of the Jews in occupied Europe during World War II. The information was gathered, collated and distributed by Jewish organizations in Eretz Israel, Turkey (Istanbul) and Switzerland during the war and the early postwar years. Some of the communications were intended for distribution solely among the members of the org...

 6. Spuścizna rodziny Halperson

  Zespół zawiera m.in..: - listy z Zagłady, - zdjęcia.

 7. Henryk Kroszczor. 1885-1979. Spuścizna

  Spuścizna obejmuje m.in..: - kwerendę do kartoteki budynków gmin żydowskich - publikacje z lat 1970-1979, - materiały do prac o dziejach szpitala im. Bersonów i Baumanów, o Cmentarzu Żydowskim na Okopowej oraz do pracy "Kartki z historii Żydów".

 8. Szymon Datner. 1902-1989. Spuścizna

  Zespół w opracowaniu

 9. Bernard (Ber) Mark. 1908-1966. Spuścizna

  Na zespół składają się m.in.: - oryginalne dokumenty i relacje dotyczące Zagłady zgromadzone przez autora - korespondencja powojenną z instytucjami i osobami prywatnymi - materiały, wycinki prasowe, kwerendy do prac naukowych i publicystycznych - kserokopie dokumentów dotyczących ruchu robotniczego i ruchu oporu w okupowanej Europie - fotografie, - wspomnienia pośmiertne.

 10. Tatiana Berensztajn (1908-1997). Spuścizna

  Spuścizna obejmuje materiały wytworzone przed 1965 r.

 11. Spuścizna rodziny Naimark

  • Kolekcja 62 listów z getta warszawskiego i białostockiego rodziny Dawida Naimarka.

  Kolekcja 62 listów z getta warszawskiego i białostockiego rodziny Dawida Naimarka. W skład kolekcji wchodzą listy do D. Naimarka z kraju i zagranicy.

 12. Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego

  • Archiwum Ringelbluma
  • Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy
  • Oneg Szabat (cryptonime)
  • ...

  RING. I I. Oneg Shabat records – call no. 1-4. II. General studies on the situation of the Jewish population during the war: 1. Plans and drafts of works, questionnaires – call no. 5-22. 2. Oneg Shabat bulletins – call no. 23-38. 3. Studies, scholarly works, reports – call no. 39-70. 4. Autonomous collections: – the “Kalisz letters” – call no. 71-163, – the “Płock letters” – call no. 164-178. III. Warsaw and the Warsaw ghetto: 1. Documents generated by the German authorities and institutions – call no. 179-193. 2. Documents generated by other institutions and organizations – call no. 194-19...

 13. Akta wniosków o tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata złożonych w Dziale dokumentacji odznaczeń Yad Vashem Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie

  • "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". Dział dokumentacji odznaczeń Yad Vashem w ŻIH
  • Files of applications for the title of Righteous among the Nations of the World submitted to the Polish section of Yad Vashem

  Zespół zawiera 2652 teczki personalne osób, które z pomocą oddziału w ŻIH ubiegały się o nadanie tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świat. Zespół otwarty

 14. Związek Żydów Byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem

  • Związek Partyzantów Żydów
  • The Union of Jews - Former Participants in Military Combat against Nazism
  • The Union of Jews - Partisans

  Zespół zawiera: - akta organizacyjne Zarządu Głównego Związku Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem (okólniki, protokoły i sprawozdania, deklaracje i rezolucje, teksty przemówień i artykułów prasowych, akta personalne pracowników, korespondencja); - akta personalne członków Związku Partyzantów Żydów i Związku Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem (wykazy, ankiety zgłoszeniowe, zaświadczenia); - akta personalne osób przedstawianych do odznaczeń państwowych za zasługi w czasie wojny (wykazy, wnioski odznaczeniowe, legitymacje i dyplomy); - akta organizacyjne tereno...

 15. Sąd Społeczny przy CKŻP

  • Sąd Obywatelski przy CKŻP
  • People’s Court affiliated to the Central Committee of the Jews in Poland
  1. Materiały ogólne. 1946-1950: - regulamin Sądu Społecznego przy CKŻP i inne normy pracy Sądu, - protokoły posiedzeń Prezydium Sądu 1946-1949 - dokumenty sekretariatu Sądu - wykazy prowadzonych spraw, - korespondencja sekretariatu Sądu, - zawiadomienia o posiedzeniach Plenum Sądu Obywatelskiego, zaproszenia na posiedzenia plenarne Prezydium Sądu, Obywatelskiego i Koła Obrońców przy Sądzie Społecznym, - wezwania do stawienia się do Sądu Obywatelskiego, - materiały nadesłane do Sądu przez Żydowską Komisję Historyczną, - zaświadczenia, pokwitowania, księgi korespondencyjne, - korespondencja m...
 16. Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce

  • Central Jewish Historical Commission
  1. Ogólne akta organizacyjne 1944-1947: - statuty, rozporządzenia, okólniki, protokoły, plany pracy, - sprawozdania, materiały propagandowe, - akta personalne, - finanse, - korespondencja; 2. Sprawy wydawnicze; 3. Instrukcje, ankiety, kwestionariusze; 4. Materiały historyczne: - zaświadczenia, protokoły, - wykazy osobowe, - inwentarze, - relacje, wspomnienia, - dokumenty, odpisy dokumentów, - opracowania, artykuły, referaty, audycje radiowe; 5. Akta dotyczące Towarzystwa Przyjaciół CŻKH; 6. Archiwa Wojewódzkich Komisji Historycznych 1945-1950: - Katowice, - Kraków, - Warszawa, - Wrocław.
 17. Zbiór pamiętników Żydów

  • Zbiór Pamiętników
  • Collection of memoirs of Holocaust Survivors

  340 pamiętników składa się na obraz losów żydowskich w okresie międzywojennym, w dobie Holokaustu i w pierwszych latach po wojnie. Zawierają relacje z setek gett i obozów niemieckich. Są też jednostkowe pamiętniki z czasów wcześniejszych 1919, 1933-39.

 18. Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady

  • Collection of Holocaust Survivor Testimonies

  7196 jednostkowych przeżyć z: - kilkuset gett na obszarze II Rzeczypospolitej oraz z - setek niemieckich obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów masowej zagłady.

 19. Zbiór fotografii legitymacyjnych ludności żydowskiej w Siedlcach

  Zdjęcia legitymacyjne z Siedlec, 31 osób zidentyfikowanych, bez daty.