Language of Description: Hebrew
Language of Description: Dutch
 1. Papiers de Paul Van Zeeland.

  In dit bestand zijn vooral de stukken in verband met de Coordinating Foundation for the Relief of Refugees interessant – zie nrs. 898 - 907. Het gaat vooral om algemene stukken zoals briefwisseling (van het secretariaat), verslagen en nota’s, notulen van vergaderingen, boekhoudkundige stukken, statuten, enz. uit de periode 1939-1947. We noteren er onder andere onder nr. 906 rapporten over de situatie van Joodse vluchtelingen in verschillende Europese landen (1939).

 2. Papiers d’Alexandre Delmer.

  In dit bestand vinden we onder nr. 883 het dossier “Juifs, élimination des emplois publics”.

 3. P.37- Archive of Benjamin Arditti: Documentation Regarding the History of Bulgarian Jewry, 1850-1964

  P.37- Archive of Benjamin Arditti: Documentation Regarding the History of Bulgarian Jewry, 1850-1964 Benjamin Arditti was born in Vienna in 1897. He lived in Sofia (except for two years during World War II) from 1916-1949. He was one of the outstanding activists in the Zionist movement in Bulgaria: he served as a member of the Central Committee of the Zionist Union in Bulgaria, 1919-1923; he held five terms of office as the representative to the World Zionist Congress; he served as the chairman of the Zionist Organization in Sofia; he was one of the founders of the Revisionist movement in B...

 4. M.38 - Documentation from the Archive for the Study of Austrian Resistance

  M.38 - Documentation from the Archive for the Study of Austrian Resistance There is much documentation regarding the persecution of opponents of the regime by the Nazi authorities in the Austrian Resistance Movement Archives (Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstands). Within the documentation copied for Yad Vashem, there is material regarding the persecution of the Jews in Austria: orders and official directives, lists of people dismissed from their places of employment due to their Jewishness, reports and surveys regarding specific persecutions written during the period of th...

 5. M.19 - The Friesland District Joodse Raad (Jewish Council) Collection, the Netherlands, 1940-1943

  M.19 - The Friesland District Joodse Raad (Jewish Council) Collection, the Netherlands, 1940-1943 The Collection contains correspondence between the Friesland district Joodse Raad and the Amsterdam Joodse Raad on various issues, and correspondence of the Joodse Raad with various organizations regarding help to Dutch Jews in camps and help to Jewish refugees from Germany. There are also reports received from the Amsterdam Joodse Raad regarding the Jews, documentation of decrees and restrictions on Dutch Jews, Jewish education, Jewish owned property, mixed marriages, persecution and deportati...

 6. M.4 - Bulletins of the Vaad Hahatzalah (Rescue Council) of the Jewish Agency in Eretz Israel, 1937-1959

  M.4 - Bulletins of the Vaad Hahatzalah (Rescue Council) of the Jewish Agency in Eretz Israel, 1937-1959 There are 220 files in the record group, which includes various publications, such as bulletins, reports, letters and surveys, containing information regarding the condition of the Jews in occupied Europe during World War II. The information was gathered, collated and distributed by Jewish organizations in Eretz Israel, Turkey (Istanbul) and Switzerland during the war and the early postwar years. Some of the communications were intended for distribution solely among the members of the org...

 7. Frederiks, K.J.

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat correspondentie met Generalkommissar für Verwaltung und Justiz dr. F. Wimmer, circulaires, aantekeningen, telegrammen en verslagen betreffende onder meer de ambtenaren, de burgemeesters, de arbeidsinzet van overheidspersoneel, het Jodenvraagstuk, vorderingen en gijzelaars. Vele van de stukken, die de indruk wekken door Frederiks te zijn verzameld ter rechtvaardiging van zijn beleid gedurende de bezettingsjaren, zijn afschriften van de originele stukken en voor een deel reeds elders beschreven. Bijna alle afschriften waren bestemd voor chef v...

 8. Kabinet van het Departement van Binnenlandse Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

 9. Rijksbureau voor Diamant

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 10. Handelstrust West

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 11. Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 12. Diestel, E

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 13. Weismann, J.J.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 14. Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

 15. Hischfeld, H.M.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 16. Februaristaking 1941

 17. Notities voor het Geschiedwerk

 18. Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming

  aard van de archiefbestanddelen De stukken die betrekking hebben op het Hoger Onderwijs, vormen naast de circulaires van de secretaris-generaal en de overige stukken van de Afdeling Kabinet het belangrijkste deel van het archief. Uitvoerig wordt ingegaan op de hervormingen van de Leidse universiteit, de periode december 1942-april 1943, waarbinnen de studentenarrestaties en de tekenkwestie vielen, en de vorderingen van laboratorium-uitrustingen te Leiden en Delft, Het Voorbereidend Hoger en Middelbaar onderwijs is slechts in geringe mate, het Lager Onderwijs en de diverse inspecties in vrij...

 19. Departement van Sociale Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften