Language of Description: Finnish
Language of Description: Multiple
 1. Bécsi főkonzulátus iratai

  • Records of the Hungarian Chief Consulate in Vienna

  The records of the Hungarian Chief Consulate in Vienna originate from the years 1938 to 1945 when Austria was incorporated into the German Reich. They provide a sizable documentation of issues relevant for the historical study of the Holocaust.The relevant parts of collection mostly concern citizenship issues, property questions around the time of “Aryanization” after the so called Anschluss in 1938 as well as cases of arrests of Hungarian Jews. Many further files in the collection of the Hungarian Chief Consulate in Vienna record complaints that were received in those years. More general r...

 2. Photographic and Film Material

  Fotografický a filmový materiál vzniklý během existence ghetta v souvislosti s natáčením propagandistického filmu o Terezíně a kolekce fotografií jednotlivých vězňů a jejich příbuzných a přátel. Část databáze zachycuje první dny osvobození a činnost pomocných českých a sovětských zdravotnických jednotek v Terezíně.

 3. Documentary Material

  Listinný materiál z doby ghetta vzniklý produkcí terezínské židovské samosprávy a také soubory pozůstalostí jednotlivých vězňů.

 4. Heřman´s collection

  Pozůstalost Karla Heřmana, sbírka plakátků, pozvánek a dalších upomínkových předmětů týkající se terezínské kulturní činnosti.

 5. The estate of Petr Kien

  Umělecká tvorba a některé osobní dokumenty umělce Františka Petra Kiena.

 6. Three-dimensional and Documentary Material

  Listinný a rojrozměrný materiál umělecké povahy (pozvánky, vstupenky atd.)

 7. Scores

  Dochované partitury spojené s hudební produkcí terezínských umělců.

 8. Testimonies

  Poválečné vzpomínky bývalých terezínských vězňů.

 9. Works of Art

  Oficiální (pro SS a potřeby terezínské samosprávy) a především neoficiální tvorba vzniklá činnsotí vězněných terezínských umělců.

 10. The Finnish Jewish Archives

  Archives of the Jewish Community of Helsinki, its institutions and related associations; archives of the Jewish Community of Vyborg (Viipuri) and Tampere, the Central Council of Jewish Communities in Finland, and other Finnish Jewish central organizations; personal archives.

 11. Valtiollisen poliisin I arkisto

  • Archive of the State Police I

  The archive includes personal cards, personal files, interrogation protocols, case files, reports, photos, and journals, among other things. The Holocaust-related records are only a small part of this vast collection. They are described as child collections.

 12. Ulkomaalaisia koskevat erityiset Suomeen tulokysymykset

  • Special issues concerning foreigners willing to enter Finland

  Correspondence, reports, and newspaper clippings concerning foreigners willing to enter Finland in the years 1920s-50s. The material includes records concerning Jewish refugees from Austria and Germany in the late 1930s, as well as Polish and Baltic Jewish refugees in 1940.

 13. Pakolaistilastoja ym. pakolaisia ja kulkureita koskevia

  • Refugee statistics and other records concerning refugees and vagrants

  The records concern refugees (also Jewish) in Finland in the 1920s-1940s. The records include correspondence and lists of refugees. Some records concern deportation of Jews from Finland to Germany.

 14. Juutalaiskysymys

  • Jewish question

  Foreign Ministry's correspondence and reports concerning the situation of the Jews in Finland, Europe and Israel, Jewish refugees in Finland, and Jewish organizations.

 15. Anthoni, Arno Kalervo

  The file contains records (correspondence and reports) concerning Arno Anthoni's war crimes investigation.

 16. Valtiollisen poliisin II arkisto

  • Archive of the State Police II

  The archive includes personal cards, personal files, interrogation minutes, case files, reports, photos, and journals, among other things. The Holocaust-related records are only a small part of this vast collection. They are described as child collections.

 17. Suomen Punaisen Ristin Sotavankitoimiston arkisto

  • Archive of the Finnish Red Cross POW Office

  The archive contains records from the years 1939-1948. It includes journals, correspondence, death certificates, as well as card indexes and lists of POWs, which are the archive’s main material.