Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Language of Description: English
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Siedlcach
  1. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

    Sprawy ogólne 1944 sygn. 1, Wykaz sekretarzy i wójtów gminy 1944 sygn. 2, Okólniki i zarządzenia 1944 sygn. 3, Uposażenia dla pracowników 1944-1945 sygn. 4, Sprawy organizacyjne 1945-1948 sygn. 5-6, 11, 13, 18, 24, Zjazdy starostów i konferencje 1945 sygn. 7, Zebrania periodyczne 1945 sygn. 8, Obsada personelu w Starostwie Powiatowym 1945 sygn. 9, Sprawy osobowe urzędników i funkcjonariuszy niższych 1945 sygn. 10, Sprawy ogólne 1946 sygn. 12, Wykaz pracowników 1946 sygn. 14, Teczka zarządzeń Wewnętrznych Starosty Powiatowego w Sokołowie 1947 sygn. 15, Akcje społeczne kierowane i popierane p...

  2. Akta miasta Węgrowa

    • Files of the town of Węgrów

    The collection contains i.a. general information on the situation of the Jews during the occupation, orders and circulars, tribute payment collection ledgers for the years 1940-1941 (in which the address is recorded alongside the name) and 1941-1942 (in this section there is an alphabetical list of the Jews of Węgrów).