Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 91
Language of Description: English
Country: Poland
 1. Akta miasta Sierpca

  • Files of he Town of Sierpc

  I. Stadtverwaltung Sierpc l. 1917-1918 (sygn. 125): akta licytacji na wydzierżawienie jatek. II. Magistrat Miasta Sierpca l. 1924-1932 (sygn. od 126 do 127 oraz od 129 do 130): protokoły posiedzeń, księgi uchwał, wykazy radnych i członków Magistratu, sprawy wojskowości, obwieszczenia o poborze rekruta. III. Zarząd Miejski w Sierpcu l. 1939-1939 (sygn. 128 i 131): korespondencja ze starostwem, wykaz przedsiębiorstw skupujących zboże i tłuszcz zwierzęcy, ustalanie cen artykułów zbożowych, komunikaty rabina o zawartych małżeństwach. IV. Miejska Rada Narodowa w Sierpcu l. 1945-1950 (sygn. od 1 ...

 2. Akta miasta Raciąża

  • Files of the Town of Raciąż
  1. Miejska Rada Narodowa l. 1945-1950 [1951] (sygn. od 1 do 8): protokoły posiedzeń Rady, jej Prezydium i Komisji Rewizyjnej. 2. Zarząd Miejski miasta Raciąża l. [1939] 1945-1950 (sygn. od 9 do 32): protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego; a) Referat Ogólno-Organizacyjny l. 1939-1950 (sygn. od 33 do 89): akta dotyczące organizacji władz miejskich, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania, kontrola wewnętrzna, zestawienia i rejestracja szkód wojennych i zbrodni hitlerowskich, akta dotyczące majątku przedsiębiorstw miejskich /rzeźnia, szkoły, przedszkola, elektrownia miejska/, plany gospodarcze, b...
 3. Relacje i wspomnienia

  • Testimonies and Memoirs

  Muzeum gromadzi wspomnienia (niemal 1500) i relacje (ponad 3500) byłych więźniów, członków obozowej i przyobozowej konspiracji, robotników przymusowych zatrudnionych przez niemieckie zakłady przemysłowe wykonujące prace na rzecz obozu. Większość tych dokumentów spisana jest w języku polskim, choć występują też wspomnienia i relacje w językach: niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim, czeskim, hebrajskim i innych. Uzupełniają one dokumentację obozową i są ważnym materiałem pomocniczym w opracowywaniu historii KL Auschwitz.

 4. Ubezpieczalnia Społeczna w Zamościu

  • Social Insurance Institution in Zamość

  The insurance institution documents rare in Polish collections providing evidence of employment of Jews: named notifications and labour record cards for the area covered by a given Arbeitsamt (Labour Office), as well as a range of circulars and correspondence on Jewish-related matters dating from 1940-1942.

 5. Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

  Sprawy ogólne 1944 sygn. 1, Wykaz sekretarzy i wójtów gminy 1944 sygn. 2, Okólniki i zarządzenia 1944 sygn. 3, Uposażenia dla pracowników 1944-1945 sygn. 4, Sprawy organizacyjne 1945-1948 sygn. 5-6, 11, 13, 18, 24, Zjazdy starostów i konferencje 1945 sygn. 7, Zebrania periodyczne 1945 sygn. 8, Obsada personelu w Starostwie Powiatowym 1945 sygn. 9, Sprawy osobowe urzędników i funkcjonariuszy niższych 1945 sygn. 10, Sprawy ogólne 1946 sygn. 12, Wykaz pracowników 1946 sygn. 14, Teczka zarządzeń Wewnętrznych Starosty Powiatowego w Sokołowie 1947 sygn. 15, Akcje społeczne kierowane i popierane p...

 6. Krajowy Zakład Leczniczy w Międzyrzeczu - Obrzycach

  • Landesheilanstalt Meseritz-Obrawalde
  • Regional Treatment Institute in Międzyrzec-Obrzyce
 7. Akta miasta Góry Kalwarii

  • Files of the town of Góra Kalwaria

  The collection contains i.a. postwar documentation regarding Jewish real estate.

 8. Akta miasta Grójca

  • Files of the town of Grójec

  The collection contains i.a. cases of forced labour, execution of fines and other dues; files containing records and inspection reports on population movements; business, revenue and currency matters; correspondence regarding expulsion of the Jews and confiscations of their real estate; files on apartment and house searches and sanitation issues; statistics; lists of Jewish shops, industrial plants and farms; German propaganda documents.

 9. Akta miasta Piaseczna

  • Files of the town of Piaseczno

  The collection contains i.a. German circulars and orders; files on social welfare; correspondence in connection with the establishment of the ghetto in Piaseczno; lists of real estate owned by Jews; population records; goods confiscated from Jewish shops.

 10. Akta miasta Mogielnicy

  • Files of the town of Mogielnica

  The collection contains i.a. correspondence with parties including the Judenrat; cases concerning real estate.

 11. Wydział Powiatowy w Piotrkowie

  • County Department in Piotrków Trybunalski

  The collection contains i.a. many documents and information on the state of health of the Jews during the occupation and the struggle with infectious diseases; the personal details of Jewish physicians; correspondence concerning social welfare, sanitation issues, Jewish cemeteries and burial of the dead; and many other statistical and personal data

 12. Akta miasta Rozwadowa

  • Files of the town of Rozwadów

  The collection contains i.a. the breakdown of the assets belonging to Jews (1941), rent and apartment ledgers, a register of abandoned real estate, and a ledger in which are recorded expropriations of former Jewish assets.

 13. Akta miasta Węgrowa

  • Files of the town of Węgrów

  The collection contains i.a. general information on the situation of the Jews during the occupation, orders and circulars, tribute payment collection ledgers for the years 1940-1941 (in which the address is recorded alongside the name) and 1941-1942 (in this section there is an alphabetical list of the Jews of Węgrów).

 14. Zarząd Policji w Polanicy Zdroju

  • Amtsbezirk Altheide Bad,Kreis Glatz
  • Police Board in Polanica Zdrój

  The collection contains i.a. orders issued by the authorities regarding foreigners and Jews, issue of passports to Jews, orders, and lists of Jews issued with Kennkarten, correspondence in various matters affecting and concerning Jews;

 15. Dokumenty niemieckie z okresu okupacji hitlerowskiej

  • German documents from the Nazi occupation period

  The documents of special importance to the history of the Holocaust are those gathered in Section I, among them: call no. 200 – Traktowanie Polaków i Żydów w tzw. Kraju Warty (różne zarządzenia) oraz sprawy wysiedleń z lat 1939-1943 (Treatment of Poles and Jews in the “Wartheland” [various orders], and resettlements in the years 1939-1943) call no. 398 – Przesiedlanie Polaków i Żydów do GG (Resettlement of Poles and Jews to the GG), call no. 699 – “Judentransportliste nr 1” (Jewish transport list) dated 13 December 1939; a list of 768 people deported from the camp at Główna Street in Poznań...

 16. Gdynia-Ameryka. Linie Żeglugowe S.A

  • Gdynia-America Shipping Lines

  The surviving files include i.a. contracts for transport of Jewish passengers on the Palestine line, official correspondence regarding people of Jewish birth being smuggled on the MS Piłsudski in the years 1935-1937, collective lists of passengers and named lists (e.g. of those travelling to Buenos Aires), passenger traffic statistics, and personal files of some passengers, including Jews from Poland and Germany.

 17. Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe S.A.

  • Polish-British Shipping Company

  Files include official correspondence regarding reservations, copies of tickets, lists of émigré passengers, among whom were large numbers of Jews, and shipping documents. These materials are an interesting source for research into emigration of Jews from Poland on the eve of the outbreak of World War II. They contain considerable information on mutual aid campaigns by Jewish organizations, which assisted with all the formalities surrounding emigration. There is also a large volume of correspondence regarding reservations and information.

 18. Akta miasta Piotrkowa

  • Files of the town of Piotrków Trybunalski

  The subcollection "Commissar and Administration of the town of Piotrków 1919-1945" in addition to documents generated by the German administration, also contains files of the Rada Starszych Gminy Żydowskiej (Committee of Elders of the Jewish Community). The documentation contained in this collection is extremely extensive and concerns all aspects of the daily life of the Jews under the German occupation of the town, their internal organization, and their attrition and exploitation through forced labour.

 19. KL Lublin Administration 1941-1944

  Records created by the offices of the concentration camp at Majdanek in the years 1941-1944. The fund numbers 318 units, in which 17700 various documents are stored, such as: personal records of the prisoners and crew members, orders of release, reports of incoming transports, lists, prisoners’ sickness cards and work cards, cloths and money registers, and death books.

 20. Einsatz Reinhardt – Materiallager Chopinstr. 27

  The fund numbers 13 units, most of which contain the books of the warehouses at 27 Chopin Street, where stolen Jewish property was stored as well as the lists of valuables and money taken away from the Jews imprisoned at Majdanek. Apart from the books, the fund includes the orders placed by occupational offices and individual people for different things stored in the warehouses as well as the receipts.