Language of Description: English
Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Katowicach
 1. Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Lublińcu

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Loben
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice, Lubliniec Branch

  Sprawy organizacyjne, zarządzenia z lat 1941-1943, sygn. 1-6 Zarządzenia powiernicze z lat 1940-1943, sygn. 7-42, 7a

 2. Starosta Powiatu Zawierciańskiego

  • Der Landrat des Kreises Warthenau
  • Zawiercie County Governor’s Office

  Sprawy budżetowe i finansowe: budżety, zapomogi, wsparcia z lat 1939-1944, sygn. 1-6. Sprawy osadnictwa i przesiedleń z lat 1940-1944, sygn. 7-11. Policja polityczna: sprawy przepustek i dowodów osobistych z lat 1939-1944, sygn. 12-14. Policja porządkowa: ruch uliczny, sprawy cen, statystyka kryminalna z lat 1939-1944, sygn. 15-19. Policja przemysłowa: wykaz przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych z lat 1940-1944, sygn. 20. Żandarmeria: szkolenie, obsada stanowisk z lat 1942-1944, sygn. 21-22. Sprawy przynależności państwowej: zarządzenia, sprawy listy narodowościowej z lat 1939-1944, sy...

 3. Akta miasta Będzina

  • Files of the town of Będzin

  Dokumenty pergaminowe dotyczące miasta Będzina z lat 1549-XVII wieku, sygn. 1-3. Okres księgi wpisów (Księga landwójtowska) z lat 1572-1645, sygn. 4. Magistrat miasta Będzina z lat 1799-1867: Okólniki i korespondencja burmistrza z lat 1817-1867, sygn. 5-17, brak sygn. 17. Sprawy ludnościowe: przesiedlenia ludności, obcokrajowcy, sprawy sądowe i policyjne z lat 1799-1866, sygn. 18-28. Sprawy kościelne: kościół parafialny i bożnica w Będzinie z lat 1801-1866, sygn. 29-35. Sprawy budowlane: opis historyczny, topograficzny i statystyczny miasta Będzina i Zamku z lat 1823-11867, sygn. 36-43. Spr...

 4. Starosta Powiatu Będzińskiego

  • Der Landrat des Kreises Bendsburg
  • Będzin County Governor

  Sprawy ogólne: sprawy ogólno-organizacyjne urzędu, zarządzenia, sprawy personalne, budżetowe, planowanie i sprawozdawczość z lat 1939-1944, sygn. 1-50, 44a. Sprawy policji politycznej i kryminalnej: sprawozdania sytuacyjne, wykazy osiedleńcze i przesiedleńcze, propaganda, sprawy gestapo i NSDAP z lat 1939-1945, sygn. 51-90, 67a. Sprawy policji porządkowej: zarządzenia, podział na okręgi urzędowe, kontrola obcokrajowców, ruch graniczny z lat 1939-1945, sygn. 91-154. Sprawy policji drogowej: pojazdy mechaniczne, prawo jazdy, wnioski o przydział materiałów pędnych, sprawy karne z lat 1939-1945...

 5. Sąd Obwodowy w Królewskiej Hucie

  • Amtsgericht Königshütte
  • Local Court in Królewska Huta (Chorzów)

  I. Sprawy cywilne: akta rejestrowe przedsiębiorstw z lat 1898-1945, sygn. 1-50. II. Sprawy karne: sprawy procesów karnych dotyczące przestępstw pospolitych, handel pokątny, utrzymywanie łączności z jeńcami wojennymi, nielegalne przejście granicy, porzucenie pracy, niezdanie broni i umundurowania wojskowego, sprawy prywatne o obrazę i zniesławienie z lat 1939-1945, sygn. 51-210. dopływ nieopracowany: sprawy cywilne z lt 1940-1945, 708 poz. (spis nr 1). sprawy gruntowe: 1817-1944, 15 j. (spis nr 2). Rejestr karny z lat 1941-1945, 16 j. Uznania za zmarłego z lat 1914-1930, 4 j. Przepisy ogólne...

 6. Spółka Gruntowa Prowincji Górnego Śląska z o.o. Kierownictwo w Katowicach

  • Grundstücksgesellschaft für die Provinz Oberschlesien m.b.H. Leitstelle Kattowitz
  • Real Estate Company for the Province of Upper Silesia with limited liability, Head Office in Katowice

  Sprawy dotyczące organizacji Spółki: statut, organizacja oddziału i podległych jednostek, możliwości rozwojowe terenów włączonych, wprowadzanie prawa niemieckiego, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej, okólnik wewnętrzne i Zarządu Spółki z lat 1940-1944, sygn. 1-171, brak sygn. 138. Sprawy osobowe: prawo pracy, przepisy socjalne i płace, sprawy organizacji zawodowych, służba przeciwlotnicza, wykazy pracowników mobilizacyjne, taryfowe z lat 1940-1944, sygn. 172-208. Sprawy prawne, podatki, ubezpieczenia: umowy notarialne, sprawy zadłużeń zakładów gospodarki rolnej, hipoteki gruntów polskich...

 7. Więzienie w Katowicach

  • Haftanstalt Kattowitz
  • Prison in Katowice

  Akta osobowe więźniów z lat 1940-1942, sygn. 1. Akta dotyczące działalności służbowej nadsekretarza Alfreda Fritscha z lat [1932] 1939-1944, sygn. 2.

 8. Sąd Obwodowy w Tarnowskich Górach

  • Amtsgericht Tarnowitz
  • Local Court in Tarnowskie Góry

  Wydział Prezydialny: organizacja i administracja z lat 1939-1944, sygn. 1-4

 9. Starosta Powiatu Bytomsko - Tarnogórskiego

  • Der Landrat des Kreises Beuthen-Tarnowitz
  • Bytom-Tarnowskie Góry County Governor

  Administracja Ogólna: Organizacja wewnętrzna (akta wywiezione w 1939 roku) z lat 1923-1944, sygn. 1. Kadry: akta osobowe landrata i burmistrzów z lat 1923-1944, sygn. 2-9. Niemiecka lista narodowościowa: zarządzenia z lat 1941, sygn. 10. Granice gmin: włączenie wsi Lasowice z lat 1939-1942, sygn. 11. Komisaryczny zarząd mienia: mienie skonfiskowane z lat 1939-1944, sygn. 12-16 (sygn. nieciągła 14-15). Zarząd Policji: Żandarmeria z lat 1939-1945, sygn. 17-18. Policja kryminalna z lat 1942-1943, sygn. 19. Nadzór nad związkami i stowarzyszeniami z lat 1940-1943, sygn. 20-21. Wydział Kultury: o...

 10. Sąd Obwodowy w Lublińcu

  • Amtsgericht Loben
  • Local Court in Lubliniec

  Wydział Prezydialny: Organizacja i administracja: zarządzenia o postępowaniu sądowym w sprawach kultury, opieki społecznej, budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, dyscypliny pracy, służby wojskowej, sądownictwa specjalnego, administracji ogólnej, traktowania Polaków, organizacji i kompetencji sądu obwodowego, sprawy personalny, stosowanie przepisów prawa handlowego, cywilnego, karnego, traktowania więźniów, kasa sądowa, gmach sądu, koszty sądowe z lat 1939-1945, sygn. 1-49. Obsada personalna Sądu: zawiadomienia o zmianach personalnych z lat 1939-1945, sygn. 50-53. Podział czynności z lat 1939-1...

 11. Prezydent Policji w Katowicach

  • Der Polizeipräsident in Kattowitz
  • President of the Police in Katowice

  Der Polizeipräsident in Kattowitz /Prezydent Policji w Katowicach/ z lat 1939-1945, sygn. 1-19. Polizeiamt Kőnigshütte /Urząd Policyjny Chorzów/ z lat 1940-1945, sygn. 20 27 Polizeirevier Schlesiengrube /27 Rewir Policyjny Chropaczów/ z lat 1940-1941, sygn. 21. 28.Polizeirevier Hohenlinde /28 Rewir Policyjny Łagiewniki/ z lat 1940-1941, sygn. 22. 35 Polizeirevier - Zweigstelle Godulahütte /35 Rewir Policyjny - Filia Godula/ z lat 1940-1941, sygn. 23. 36 Polizeirevier Antonienhütte /36 Rewir Policyjny Wirek/ z lat 1941-1944, sygn. 24-25 Polizeirevier - Zveigstelle 19 A Brzozowitz-Kamin /Rewi...

 12. Powiatowy Posterunek Żandarmerii w Lublińcu

  • Gendarmerie - Kreisposten Loben
  • County Gendarmerie Station in Lubliniec

  I. Organizacja i administracja ogólna: 1. Dyscyplina służbowa: zarządzenia, dochodzenia, z lat 1943, sygn. 1-2. 2. Szkolenie, przepisy służbowe: plany szkoleń, użycie broni, traktowanie przestępców, dziennik służby /Landwacht/, z lat 1939-1945, sygn. 3-6. II. Poszczególne dziedziny działalności policji: 1. Policja bezpieczeństwa: ruch ludności, dezerterzy, jeńcy wojenni, z lat 1941-1945, sygn. 7-9. 2. Policja drogowa: zarządzenia, meldunki, spisy pojazdów, z lat 1939-1944, sygn. 10. 3. Policja przemysłowa, budowlana, straż pożarna: zarządzenia, protokoły kontroli, spisy zakładów, z lat 1939...

 13. Naczelne Prezydium w Katowicach

  • Oberpräsidium Kattowitz
  • Supreme Presidium in Katowice

  Wydział Ogólny: zarządzenia, okólniki, sprawy graniczne, personalne, podział prowincji, szkolenie policji, obcokrajowcy, sprawy kościelne i szkolne, podatki, robotnicy obcokrajowcy, związki i organizacje, sprawozdania sytuacyjne, kontrole cen, taryfy wynagrodzeń, nielegalny handel, nadzór nad przemysłem, handlem, czynsze, opłaty komunalne z lat 1936-1945, sygn. 1-816, 2a, 20a-i, 22a, 36a, 53a, 84a, 141a, 161a-b, 191a, 207a-d, 218a, 259a, 323a, 354a, 376a, 399a-d, 400a-b, 401a, 402a, 444a, brak sygn. 402, 470. Wydział Szkolny: zarządzenia, organizacja szkolnictwa niemieckiego na terenie reje...

 14. Sąd Okręgowy w Katowicach

  • District Court in Katowice

  Wydział Prezydialny: normatywy, zmiany terytorialne, współpraca z Prokuraturą Generalną i prokuraturą sądów okręgowych, Kolegium Administracyjne, ustrój sądownictwa, sprawy organizacyjne i obsady sądów, wizytacje i nadzór sądowy i nad sądami, współpraca z prasą, orzecznictwo i sprawy majątkowe, sprawy systemu penitencjarno-wychowawczego, przepisy archiwalne, sprawy postępowania cywilnego i karnego z lat 1945-1951, sygn. 1-238

 15. Prokuratura przy Wyższym Sądzie Krajowym w Katowicach

  • Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Kattowitz
  • Public Prosecutor at the Higher Regional Court in Katowice

  Więzienie w Zabrzu: duszpasterstwo i biblioteka więzienna z lat 1889-1942, sygn. 1

 16. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Katowicach

  • Regional Liquidation Office in Katowice

  Zarządzanie: organizacja zarządzania, przepisy prawne, sprawozdawczość, biurowość, kontrole z lat 1945-1951, sygn. 1-26 Kadry (akta dochodzeń) z lat 1945-1951, sygn. 27-48 Akcja wysiedlania ludności niemieckiej z lat 1945, sygn. 49-62 Upaństwowienie przedsiębiorstw. Mienie porzucone i opuszczone: Instrukcje, sprawozdawczość, sprawy zbiorcze z lat 1945-1951, sygn. 63-76 Bilanse otwarcia, protokoły zdawczo-odbiorcze (w układzie alfabetycznym nazw miejscowości) z lat 1945-1951, sygn. 77-219, 143/1, 153/1, 187/1

 17. Prezydent Policji w Sosnowcu. 4 Posterunek Policji w Czeladzi

  • Polizeipräsident in Sosnowitz. 4 Polizeirevier Czeladz
  • President of the Police in Sosnowiec. 4th Police Station in Czeladź

  Zarządzenia dotyczące czynności policyjnych, sprawy szkolenia, obrony przeciwlotniczej, rozkazy i meldunki policyjne oraz oświadczenia dotyczące obrony przeciwlotniczej z lat 1939-1944, sygn. 1-17

 18. Starosta Powiatu Olkuskiego

  • Der Landrat des Kreises Ilkenau
  • Olkusz County Governor
 19. Starosta Powiatu Katowice

  • Der Landrat des Kreises Kattowitz
  • Katowice County Governor

  Sprawy majątkowe: zadłużenia przedsiębiorstw państwowych z lat 1912-1944, sygn. 1-7 Rozliczenia budżetowe: wydatki budżetowe z lat 1943, sygn. 8 Sprawy personalne: akta personalne burmistrzów z lat 1940-1944, sygn. 9-10 Sprawy dotyczące dokumentacji stanu cywilnego: ewidencja ksiąg metrykalnych z lat 1939-1944, sygn. 11-12 Akta kat.B-50: akta personalne z lat 1939-1944, 239 j., brak sygn. 72 Anteriora dot.akt gruntowych

 20. Starosta Powiatu Lublinieckiego

  • Der Landrat des Kreises Loben
  • Lubliniec County Governor

  Polizei /Policja/: Fremdenpolizei, Meldwesen, Passewesen (Obcokrajowcy, Meldunki, Paszporty): ruch robotników przymusowych, przepustki graniczne, dowody osobiste z lat 1936-1944, sygn. 1-10 Verkehrpolizei (Policja drogowa) z lat 1936-1944, sygn. 11-12 Gewerbepolizei (Policja przemysłowa): poszukiwania złóż żelaza, domokrążcy, nielegalny ubój, kontrola cen z lat 1936-1944, sygn. 13-21 Gesundheitspolizei (Policja zdrowia publicznego): sprzedaż koni z lat 1936-1944, sygn. 22 Baupolizei, Siedlungswesen (Budownictwo, osadnictwo): sprzedaż i nabycie gruntów z lat 1936-1944, sygn. 23-25 Kriminalpo...